VIDEO: Iată cu ce se ocupă Garda Forestieră Județeană Argeș

VIDEO: Iată cu ce se ocupă Garda Forestieră Județeană Argeș

În cadrul Colegiului Prefectural de la Câmpulung, inspectorul șef, Alin Mihai a vorbit despre activitatea Gărzii Forestiere Județene Argeș, din cadrul Gărzii Forestiere Ploiești. În exercitarea atribuțiilor sale, Garda Forestieră Ploiești prin Garda Forestieră Județeană Argeș cooperează cu alte autorități și instituții publice ale administrației publice centrale și locale, cu reprezentanți ai societății civile, cu persoane juridice sau fizice, în limitele prevederilor legale în vigoare pe baza protocoalelor încheiate.

Garda Forestieră Ploiești își desfășoară activitatea în județele Argeș, Dâmbovița și Prahova. În subordinea Gărzii Forestiere Ploiești, la nivelul județului Argeș funcționează serviciul Garda Forestieră Județeană Argeș, structură fără personalitate juridică. În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, Garda Forestieră Județeană Argeș are încadrați 12 funcționari public cu studii de specialitate silvică. Fondul forestier național proprietate publică a statului și a unităților administrativ teritoriale și proprietate privată a persoanelor fizice și juridice de pe raza județului Argeș este administrat sau are asigurată paza și alte servicii silvice în baza unor contracte de prestări servicii silvice de un număr de 22 de ocoale silvice, din care 11 aflate în subordonarea Direcției Silvice Argeș – Șuici, Vidraru, Curtea de Argeș, Mușătești, Domnești, Aninoasa, Câmpulung, Topoloveni, Costești, Pitești, Cotmeana. Baza experimentală Mihăești din cadrul I.N.C.D.S ,,Marin Dracea”, 10 ocoale silvice de regim – Păpușa, Rucăr, Dragoslavele, Codrii Verzi, Ștejarii Muscelului, Carpathia, Cascade Empire, Ingleby, Clăbucet, Muntenia, Poiana Cerbului. 

Pe lângă cele 22 ocoale silvice, în județul Argeș își desfășoară activitatea ca operatori și comercianți de materiale lemnoase 548 operatori economici care activează în domeniul recoltării, depozitării, prelucrării și comercializării materialelor lemnoase. Toți acești profesioniști sunt utilizatori ai sistemului SUMAL și aplicației WOOD TRACKING și sunt emitenți ai documentelor cu regim special pentru materiale lemnoase în baza acordurilor de distribuire și utilizare de G.F Ploiești. În județul Argeș sunt 51 de fonduri cinegetice pe toată suprafața făcând excepție suprafețele din interiorul Parcului Național Piatra Craiului și cele din interiorul municipiilor. Gestionarea fondurilor cinegetice se face în baza unor contracte de gestionare încheiate cu Garda Forestieră Ploiești, repartiția acestora pe gestionari fiind – 41 de fonduri cinegetice sunt gestionate de asociații de vânătoare, un număr de 9 fonduri cinegetice sunt gestionate de RNP – Direcția Silvică și un fond cinegetic de către INCDS Marin Dracea prin Ocolul Silvic Experimental Mihăești.

De la începutul anului până în prezent activitatea Gărzii Forestiere Județenă Argeș a avut ca scop realizarea obiectivelor privind implicarea activă și permanentă în diminuarea fenomenului tăierilor ilegale de arbori prin efectuarea de acțiuni de control împreună cu organele de poliție din cadrul IPJ Argeș, efectuarea de controale care au urmărit o paletă largă de direcții de acțiune respectiv controale privind modul de respectare și aplicare a reginului silvic la strucțurile silvice autorizate, controale ce au urmărit circulația materialelor lemnoase, controlul depozitelor, spațiilor destinate depozitării temporare și instalațiilor de transformat lemn rotund, controale privind respectarea instrucțiunilor de exploatare, controale privind implementarea și utilizarea sistemului integrat de urmărire a masei lemnoase SUMAL, controale privind implementarea și utilizarea sistemului de urmărire a transabilității lemnului WOOD TRACKING, controale privind implementarea sistemului DUE DILIGENCE care urmăresc aprovizionarea legală a operatorilor cu lemn și produse din lemn, controale efectuate în urma sesizărilor, petițiilor, memoriilor, primite de la persoane fizice, juridice, instituții și autorități publice locale și centrale, concentrarea acțiunilor de control în zonele cele mai afectate de tăierile ilegale de arbori urmărind harta zonelor de risc, urmărirea diminuării suprafeței fondului forestier, verificarea modului de aplicare a amenajamentelor silvice, urmărirea diminuăriii suprafețelor de fond forestier tăiate și neregenerate, verificarea din punct de vedere tehnic, silvic, a modului de punere în valoare și de construire a actelor de punere în valoare a masei lemnoase de produse principale și accidentale, urmărirea stării fitosanitare a pădurii, acțiuni de prevenire a incendiilor forestiere, sprijinirea activă și eficientă a cetățenilor, proprietarilor de pădure și operatorilor de pe piața lemnului.

About The Author

Related posts