VIDEO: Porți deschise la centrul de zi ,,Vladimir Ghika”

VIDEO: Porți deschise la centrul de zi ,,Vladimir Ghika”

Fiecare persoană este considerată ca o ființă creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Este ajutată să se dezvolte prin propria credință cu speranță și dragoste. În urmă cu trei ani a fost înființat centrul de zi ,,Vladimir Ghika”, pe strada Frații Golești, nr.33, în Câmpulung.

Serviciul social funcționează cu un număr total de 10 persoane, conform prevederilor hotărârii consiliului director al Asociației of Charity of Saint Paul din care personal de conducere, conducător centru, personal de specialitate cum ar fi un asistent social, psihologi, pedagog de recuperare, kinetoterapeut și un educator voluntar. Personalul administrativ este voluntar organizat din secretar, administrator, persoană de curățenie.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate sunt copii cu nevoi speciale cu sau fără certificat de handicap – cu risc de instituționalizare, cu risc de marginalizare socială, cu nevoi sepciale provenind din familii cu resurse limitate, care nu au acces la servicii de recuperare similare în comunitatea locală, care nu sunt înscriși într-un program de recuperare, deși au nevoie.

Centrul de zi ,,Vladimir Ghika” se adresează copiilor cu nevoi speciale și familiilor acestora, având misiunea de a preveni abandonul și instituționalizarea copiilor, precum și marginalizarea socială și școlară a acestora, prin asigurarea pe timpul zilei a unor activități de educare, recuperare/reabilitare, integrare/reintegrare socială și comunitară, socializare și petrecerea a timpului liber și a unor servicii de informare și orientare, consiliere socială, suport emoțional și sprijin pentru părinți/reprezentanții legali ai copiilor.

Serviciile oferite de centrul de zi sunt complementare demersurilor și eforturilor propriei familii așa cum decurg din obligațiile și responsabilitățile părintești, precum și serviciilor oferite de unitățile de învățământ și de alți furnizori de servicii corespunzător nevoilor individuale ale copilului în contextul său socio-familial.

About The Author

Related posts