VIDEO: ,,Rup pisica-n două” pentru suma de 300.000 euro!

VIDEO: ,,Rup pisica-n două” pentru suma de 300.000 euro!

La Palatul Culturii, actuala Casă de Cultură „Tudor Muşatescu”, se pare că una dintre probleme nu o reprezintă banii, ci faptul că o parte din clădire este deţinută de omul de afaceri piteştean Marcel Proca, proprietarul Tiparg.

Acesta a cumpărat, după 1990, o parte din clădirea Casei de Cultură, atunci când societăţile ce-şi desfăşurau activitatea într-un spaţiu din domeniul public îl și puteau achiziţiona. Astfel, Tiparg, care avea tipografie în respectivul spaţiu, a devenit proprietar pe o parte din parterul Casei de Cultură „Tudor Muşatescu”.

Astăzi, omul de afaceri Marcel Proca e dispus să vândă spațiul pe care îl deține la parterul Casei de Cultură, dacă Primăria îi oferă un preț rezonabil.

În proprietatea Tiparg se află o suprafaţă construită de 458,37 metri pătraţi, terenul proprietate privată, respectiv cota indiviză asupra terenului ocupat de construcţii.

„Pentru reîntregirea imobilului şi ţinând cont de faptul că există posibilitatea de a solicita acordarea de fonduri pentru cumpărarea acestui spaţiu prin Ministerul Culturii, considerăm că este necesar a se achiziţiona partea care nu aparţine municipiului Câmpulung de la deţinătorul de drept al acesteia. Casa de Cultură Câmpulung, construită în anul 1907, este încadrată în lista monumentelor istorice, la poziţia nr.375, AG-II-m-B-13582, Clădirea Primăriei, astăzi Palatul Culturii – strada Republicii, nr.61. Potrivit Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, „monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condiţiile exercitării dreptului de preemţiune al statului român, prin Ministerul Culturii, pentru monumentele istorice clasate în grupa A, sau prin serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, pentru monumentele istorice clasate în grupa B, ori al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, potrivit prezentei legi, sub sancţiunea nulităţii absolute a vânzării.”

Suma vehiculată de-a lungul anilor, că ar dori-o Marcel Proca pentru proprietatea sa din Casa de Cultură „Tudor Muşatescu” se cifra la aproximativ 400.000 de euro, dar, după cele mai recente informaţii lansate în spaţiul public, omul de afaceri şi-ar fi coborât pretenţiile la 300.000 euro.

About The Author

Related posts