Vrei să devii producător? Iată ce trebuie să faci!

Vrei să devii producător? Iată ce trebuie să faci!

Vrei să devii producător? Iată ce trebuie să faci! În perioada 01 ianuarie – 30 aprilie 2019, Direcția pentru Agricultură Județeană Argeș a emis 422 de avize consultative necesare obținerii atestatului de producător pentru localitățile din județul Argeș, în conformitate cu prevederile Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol.

Legea 145/2014 reglementează modul de desfăşurare a activităţilor economice, de valorificare de către producătorii agricoli, persoane fizice sau persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, a produselor agricole proprii şi de exercitare a comerţului cu aceste produse.

Procedura de obţinere a atestatului de producător:

Atestatul de producător se eliberează, la cerere, persoanelor fizice care optează pentru desfăşurarea unei activităţi economice în sectorul agricol, pe baza datelor din registrul agricol

Atestatul de producător cuprinde informaţii privind numele, prenumele şi datele de identificare ale producătorului agricol, pe baza datelor din registrul agricol.

Valabilitatea atestatului de producător este de 7 ani de la data emiterii.

Atestatul de producător se eliberează de către primar în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, cu avizul consultativ emis de către  Direcția pentru Agricultură Județeană Argeș, pentru localitățile din județul Argeș unde nu au fost înregistrate structuri asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, care să ducă la îndeplinire prevederile art. 3, alin. (5) din Legea nr. 145/2014

Exercitarea activităţilor de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul a produselor agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie de către producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător se realizează în baza carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol.

Se interzice vânzarea produselor cumpărate de la terţe persoane în baza carnetului de comercializare.

Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol este valabil 7 ani şi se eliberează la cerere solicitantului de către primarul pe a cărui rază de competenţă se află terenul/ferma/gospodăria în care se obţin produsele estimate a fi destinate comercializării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, după verificarea existenţei atestatului de producător, verificarea faptică în teren a existenţei produsului/produselor supus/supuse comercializării şi după obţinerea avizului consultativ. Se pot emite, la cerere, mai multe carnete de comercializare.

About The Author

Related posts