„Ziua Cercetătorului şi Proiectantului din România” va fi celebrată la Universitatea din Piteşti

„Ziua Cercetătorului şi Proiectantului din România” va fi celebrată la Universitatea din Piteşti

Universitatea din Pitești celebrează în data de 19 noiembrie 2015 ZIUA CERCETĂTORULUI ȘI PROIECTANTULUI DIN ROMÂNIA. Această zi a fost instituită în anul 1994, prin Hotărârea Guvernului nr.764, pentru a aduce un omagiu cercetătorilor și proiectanților români.

Cercetarea stiintifică la Universitatea din Pitești este considerată componenta esenţială a misiunii sale, alături de educație. Criteriile prioritare în cercetarea stiintifică sunt: interdisciplinaritatea, performanta , calitatea, centrarea pe nevoile mediului socio-economic şi cercetarea de vârf, managementul eficient al resursei umane, utilizarea eficientă a bazei materiale existente, îmbunătățirea bazei materiale cu echipamente performante pentru cercetarea de excelenta, dezvoltarea unui sistem centralizat de colectare şi prelucrare a rezultatelor cercetării.

În cadrul programului dedicat acestui eveniment sunt organizate o serie de manifestări științifice cu teme de interes didactic și de cercetare:

  • Prezentarea Centrului regional de cercetare – dezvoltare pentru materiale, produse și procese inovative destinate industriei de automobile – dr. fiz. Cătălin DUCU

  • Finanțare europeană în cercetarea doctorală și post-doctorală- prof.dr. ing. Mărioara ABRUDEANU

  • Workshop Virtual factory 2015 – interface between university and industry, director Incubator tehnologic și de afaceri, ș.l.dr.ing. Daniel ANGHEL

Totodată, în perioada 19-20 noiembrie 2015, Facultatea de Educație Fizică și Sport organizează a 8- a ediție a Conferinței Științifice Internaționale ,,PHYSICAL EDUCATION SPORT & HEALTH’’, un eveniment deosebit de important, cu rezonanță în mediul academic internațional.

Programul acestei conferințe cuprinde workshopuri, susțineri de lucrări în plen, prezentări de postere în domeniile: educație fizică, sport și sănătate, performanță sportivă, kinetoterapie, precum și în domenii conexe.

About The Author

Related posts