CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTULUI „Alternative for Social Support Inspiring Transformation — ASSIST”

CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTULUI „Alternative for Social Support Inspiring Transformation — ASSIST”

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, în calitate de solicitant principal, alături de partenerii: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea și S.C Media One S.R.L, organizeză miercuri, 30 mai 2018, Conferința de lansare a proiectului „Alternative for Social Support Inspiring Transformation — ASSIST”.

Evenimentul se desfășoară începând cu orele 10.00,  în Sala de şedințe a Consiliului Judeţean Argeş .

Proiectul își propune îmbunătățirea procedurilor operaționale existente în domeniul protecției copilului, prin identificarea unor modele de bună practică în țările UE și transpunerea lor la nivel național, în vederea facilitării integrării socio-profesionale a copiilor și tinerilor care părăsesc sistemul de protecție.

Proiectul este co-finanțat de către Comisia Europeană, prin Programul Uniunii Europene privind Drepturile, Egalitatea și Cetățenia (2014-2020).

Cu același prilej va avea loc şi întâlnirea semestrială cu asistenţii sociali din cadrul primăriilor din judeţul Argeş, conform prevederilor H.G. nr. 691/19.08.2015 pentru aprobarea procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi aprobarea metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială  şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea.

Scopul întâlnirii este de a implica activ asistenții sociali de la nivelul primăriilor în procesul de monitorizare a modului de creștere și  îngrijire a copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate, precum și în procesul de identificare a copiilor aflați în situații de risc și prevenirea separării copilului de părinți.

La eveniment vor participa reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice cu responsabilități în asigurarea protecției și promovării drepturilor copilului, reprezentanţi ai ONG-urilor, specialişti din domeniul protecţiei copilului, educaţiei şi sănătăţii, alţi specialişti, mass-media.

 

About The Author

Related posts