Protestatarii din justiţie doresc rezolvarea inechităţilor salariale!
Protestatarii din justiţie doresc rezolvarea inechităţilor salariale!

Protestatarii din justiţie doresc rezolvarea inechităţilor salariale!

La solicitarea și în reprezentarea a peste 6000 de membri de sindicat – personal auxiliar de specialitate din instanțe și parchete, alcătuit din: grefieri, grefieri-arhivari, grefieri-registratori, grefieri documentariști, grefieri statisticieni și specialiști IT – care reprezintă cea mai numeroasă categorie profesională din sistemul de justiție, având în vedere votul Plenului Camerei Deputatilor din data de 28 ianuarie 2020, în sensul adoptării proiectului de lege Pl-x nr. 292/2019 privind abrogarea dispozițiilor legale care reglementează dreptul la pensia de serviciu al personalului auxiliar de specialitate din instanţe si parchete şi în raport de concluziile întâlnirii reprezentanţilor organizaţiilor sindicale cu prim-ministrul României din data de 28 ianuarie 2020, potrivit cărora săptămâna viitoare se va constitui un grup de lucru interministerial pentru analizarea inechităţilor salariale si identificarea măsurilor ce se impun a fi adoptate în vederea înlăturării acestora, se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a SNGJ Dicasterial în data de 7 februarie 2020 pentru a hotărî sporirea formelor de protest ce vor fi adoptate.

Inechităţile salariale trenează de mai bine de 10 ani, iar în ultimii 3 ani acestea au fost prezentate tuturor factorilor decidenți, indiferent de culoarea politică a acestora sau de cine a ocupat portofoliul la Justiţie, reprezentând una dintre revendicările categoriei noastre profesionale şi au rămas nesoluţionate încă.

Activitatea de judecată şi de urmărire penală este caracterizată de efectuarea de ore suplimentare, neplătite şi care nu se pot compensa cu timp liber corespunzător din cauza lipsei acute de personal, iar respectarea termenelor prevăzute de Codurile de procedură civilă şi penală şi regulamentele de ordine interioară ale instanţelor si parchetelor este posibilă doar cu efectuarea actelor procedurale de către grefierii din instanţe si parchete peste programul normal de lucru, chiar şi în zilele de sărbători legale şi de repaus săptămânal.

În virtutea dreptului constituțional la liberă exprimare și în urma deciziei luate de organele colegiale de conducere ale organizațiilor noastre sindicale și profesionale, față de locul și rolul acestei categorii profesionale în înfăptuirea actului de justiție, corpul personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea vor trece la următoarele acte.

– emiterea de urgenţă a unei adrese către Înalta Curte de Casaţie si Justiţie pentru sesizarea Curţii Constituţionale a României cu excepţia de neconstituționalitate a proiectului de lege Pl-x nr. 292/2019 si în ceea ce priveşte categoria personalului auxiliar de specialitate din instanţe si parchete;

– ralierea la formele de protest adoptate de magistraţi în cadrul Adunărilor generale ale judecătorilor şi procurorilor întrunite la nivelul fiecărei instanţe si unităţi de parchet, respectiv suspendarea judecării şi amânarea cauzelor, cu excepţia celor urgente;

  – arhivele, registraturile şi birourile de informare şi relaţii cu publicul vor asigura numai 1/3 din programul de lucru cu publicul;

– refuzul muncii suplimentare începând cu data de 29 ianuarie 2020 şi notificarea angajatorilor în acest sens, ceea ce va conduce la întârzieri în efectuarea lucrărilor.

Se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a SNGJ Dicasterial în data de 7 februarie 2020 pentru a hotărî sporirea formelor de protest ce vor fi adoptate în  raport de soluţia pe care o va pronunţa Curtea Constituţională pe excepţia de neconstituționalitate şi dacă nu se va concretiza constituirea grupului de lucru interministerial în vederea rezolvării inechităţilor salariale.

About The Author

Related posts