VIDEO: Cât de importantă este biblioteca unei universități!

VIDEO: Cât de importantă este biblioteca unei universități!

Cât de importantă este biblioteca unei universități! În ziua de 11 decembrie 2019, la Facultatea de Științe Economice din Câmpulung s-a desfășurat o nouă ediție a Simpozionului Zilele Bibliotecii Universitare, având drept temă ”Cititorul contemporan – între clasic și modern.”

La eveniment au participat cadre didactice de la liceele din municipiul Câmpulung, elevi, bibliotecari de la liceele din Câmpulung, reprezentanți ai Bibliotecii Municipale ”Ion Barbu” din Câmpulung, cadre didactice titulare ale facultății, studenți, masteranzi și reprezentanți mass-media.

Biblioteca universitară din cadrul Universității ,,Spiru Haret” din Câmpulung a luat ființă în anul 1994 ca bibliotecă de drept privat care face parte integrantă din sistemul național de învățământ superior și participă la procesul de instruire și educație. Oferă acces la toate serviciile și documentele bibliotecii studenților, cadrelor didactice, specialiștilor, dar și altor categorii de utilizatori intersați de colecțiile universității. Obiectivul facultății este de a pregăti și forma economiști în domenii ale activității contabile, informaticii de gestiune, controlului și expertizei contabile, activității financiar-bancare, managementului afacerilor și în cercetarea științifică.

Prin intermediul temei ”Cititorul contemporan – între clasic și modern.” s-a identificat traiectoria cititorului modern expus la răspântia dintre clasic-ul consacrat și modern-ul cuceritor. Setul de valori la care aderă fiecare cititor poate fi construit din ceea ce ne pasionează, ceea ce ne interesează, ceea ce trebuie … ceea ce ne reprezintă. Instrumentele capătă cu fiecare zi care trece noi forme de materializare, însă ceea ce este important trebuie conservat și adecvat noilor căutări.

În cadrul simpozionului au fost dezbătute teme de actualitate, dintre care putem amintim:
– Accelerarea cercetării științifice prin platforma Web of Science;
– Realități virtuale din bibliotecile lumii;
– Dezbatere tematică Cititorul contemporan
– Momente artistice: recitări și monologuri
– Concurs cu premii (premiile au constat în cărți de la Editura Fundației ”România de Mâine”).

 

Programul după care s-a desfășurat simpozionul a fost următorul:

Cuvânt de deschidere – Decan conf. univ. dr. Laurenția Avram.

Alocuțiuni:
– Director preot dr Ștefan Ștefănescu – Biblioteca Municipală ”Ion Barbu” Câmpulung.
– Profesor Carmen Zaharia – Colegiul Național Pedagogic ”Carol I” Câmpulung.
– Profesor Florentina Dragomir – Liceul Teoretic ”Dan Barbilian” Câmpulung.
– Profesor Veronica Arsu – Liceul Național cu Program de Atletism Câmpulung.

Prezentare lect. univ. dr. Cristina Năftănăilă – Accelerarea cercetării științifice prin platforma Web of Science.

Moment artistic Recită Moartea căprioarei eleva Alexandra Curlățel clasa a XI-a C – Liceulului Teoretic ”Dan Barbilian” Câmpulung.

Prezentare multimedia conf univ dr Robert Dragomir – Realități virtuale din bibliotecile lumii.

Prezentare: Lectura – călătorie în timp elevi clasa a-X-a profil pedagogic (Grigorescu Emanuela Maria, Manole Cătălina Maria, Constantinescu Iulia, Corbeanu Sonia Ioana– Colegiul Național Pedagogic ”Carol I” Câmpulung.

Discurs: Lectura la granița între cartea tipărită și cea electronică eleva Stanciu Bianca, clasa a XII-a D, Liceul Teoretic ”Dan Barbilian” Câmpulung.

Lansare de carte conf univ dr Laurenția Avram (coautor) Etica și Integritate Academică, Editura Fundației România de Mâine, București, 2019.

 

About The Author

Related posts