31 august: Şedinţă ordinară la Câmpulung! 13 puncte pe ordinea de zi

31 august: Şedinţă ordinară la Câmpulung! 13 puncte pe ordinea de zi

Aleşii locali sunt convocaţi în şedinţă ordinară, astăzi, 31 august, de la ora 16.00 având următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului local pe anul 2017.
 2. Proiect de hotărâre privind indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare construcţie existentă şi amenajare sală de forţă” la Liceul cu Program Sportiv Câmpulung.
 3. Proiect de hotărâre privind preţurile de vânzare ale apartamentelor situate în Municipiul Câmpulung, strada Carpaţi, nr.91, bloc D22, sc. A.
 4. Proiect de hotărâre privind preţul de achiziţie a acţiunilor deţinute de S.C FINANCIAR URBAN la S.C EDILUL CGA S.A CÂMPULUNG.
 5. Proiect de hotărâre privind asigurarea din bugetul local a finanţării cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL, conform art.8 alin.(3) din Ordinul nr.1851/2013, în sumă de 282 500 lei, cu TVA necesare realizarii obiectivului de investiţii „Modernizare, reabilitare şi recompartimentare interioară clădire Colegiul Tehnic Câmpulung, situată în str. Negru Vodă, nr. 145, Câmpulung, judeţul Argeş”.
 6. Proiect de hotărâre privind  stabilirea unor măsuri privind liberul acces la informaţiile de interes public.
 7. Proiect de hotărâre privind REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL PARCĂRILOR PUBLICE DE REŞEDINŢĂ AFLATE PE RAZA MUNICIPIULUI CâMPULUNG-MUSCEL.
 8. Proiect de hotărâre privind  modificarea şi completarea Regulamentului Local de Publicitate privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate.
 9. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei  locuinţei convenabile situată în Municipiul Câmpulung, str.Carpaţi, nr.91, bl.D22, sc.A, ap.4, judeţul Argeş, în locuinţă de serviciu.
 10. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe de serviciu d-lui Tsubera Viktor.
 11. Raport privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2017 – Seriviciul Public de Asistenţă Socială – director executiv, Cătălin Bădiţa.
 12. Informare privind finanţarea în vederea participării Colegiului Naţional Pedagogic „Carol I” la Competiţia Internaţională „Moot Court” – Haga.
 13. Diverse.

About The Author

Related posts