39 de posturi vacante! Agenția Națională a Zonei Montane face angajări!
39 de posturi vacante! Agenția Națională a Zonei Montane face angajări!

39 de posturi vacante! Agenția Națională a Zonei Montane face angajări!

39 de posturi vacante! Agenția Națională a Zonei Montane face angajări! Agenția Națională a Zonei Montane organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

  • 7 posturi consilier superior, Direcția de strategii, politici și programe de dezvoltare a zonei montane, la Centrele regionale de dezvoltare montană (conform atașament);
  • 32 posturi consilier superior, Direcția de strategii, politici și programe de dezvoltare a zonei montane, la Oficiile de dezvoltare montană (conform atașament).

Județ:  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  (vezi pe hartă).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: Științe inginerești: Agronomie. Horticultura, Zootehnie, Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală. Ingineria produselor alimentare, Silvicultură, Inginerie civilă, Inginerie mecanică, Ingineria mediului; Științe biologice și medicale: Medicină veterinară; Științe sociale: Științe administrative, Drept; Științe economice: Contabilitate, Economie, Management; Matematică și științe ale naturii: Știința mediului; Știința umaniste și arte: Arhitectură, Urbanism – pentru posturile de Consilier superior, Direcția de strategii, politici și programe de dezvoltare a zonei montane, la Centrele regionale de dezvoltare montană;
studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: Științe inginerești: Agronomie, Horticultura, Zootehnie, Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală, Ingineria produselor alimentare, Silvicultură, Inginerie civilă, Ingineria mediului, Inginerie mecanică; Științe biologice și medicale: Medicină veterinară; Științe sociale; Științe administrative, Drept; Științe economice: Contabilitate, Economie, Management; Matematică, și științe ale naturii: Știința mediului; Știința umaniste și arte: Arhitectura, Urbanism – pentru posturile de consilier superior, Direcția de strategii, politici și programe de dezvoltare a zonei montane, la Oficiile de dezvoltare montană;
limbi străine (necesitate și nivel de cunoaștere): limba engleză sau franceză – nivel avansat;
vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 03 aprilie 2019, ora 10:00: proba scrisă – la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, București, Bd. Carol I nr. 2-4, sectorul 3;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenției Naționale a Zonei Montane din Municipiul Vatra Domei, Str. Hune nr. 23, județul Suceava, telefon 0230.375.036.

About The Author

Related posts