5 posturi vacante de inspector!
5 posturi vacante de inspector!

5 posturi vacante de inspector!

5 posturi vacante de inspector!  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeș organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, de:

 • inspector, grad profesional principal la Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Divizibilități:
  • studii universitare absolvite cu diplomă de licență, domeniul fimdameaital – științe sociale; ramura de știință – sociologie; domeniul de licență – asistență socială, specializarea asistență socială;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – 5 ani;
 • 2 funcții publice de execuție de inspector, grad profesional asistent la Serviciul dc Evaluare Complexă a Copilului cu Divizibilități, astfel:
  • inspector grad profesional asistent:
   • studii universitare absolvite cu diplomă de licență, domeniul fundamental – științe sociale; ramura de știință – sociologie; domeniul de licență – asistență socială, specializarea asistență socială;
   • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – 1 an;
  • inspector grad profesional asistent:
   • studii universitare absolvite cu diplomă de licență, domeniul fundamental – științe sociale; ramura de știință – psihologie și științe comportamentale; domeniul de licență-psihologie, specializarea psihologie;
   • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – 1 an.
 • inspector, grad profesional asistent la Serviciul Management de Caz pentru Copil:
  • studii universitare absolvite cu diplomă de licență, domeniul fundamenta] – științe sociale; ramura de știință – psihologie și științe comportamentale; domeniul de licență – psihologie, specializarea psihologie;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – 1 an.
 • inspector, grad profesional asistent la Serviciul de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Trafic, Migrație, Repatrieri și Telefonul Copilului:
  • studii universitare absolvite cu diplomă de licență, domeniul fundamental – științe sociale; ramura de știință – sociologie; domenijl de licență – asistență socială, specializarea asistență socială sau
  • studii universitare absolvite cu diplomă de licență, domeniul fundamenta] – științe sociale; ramura de știință – psihologie și științe comportamentale; domeniul de licență – psihologie, specializarea psihologie;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – 1 an;
  • permis de conducere categoria B.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeș, din Pitești, Calea Drăgășani nr. 8, et. 1, telefon 0248/271.131, 0248/271.220.

About The Author

Related posts