Ambrozia, un real pericol la Câmpulung și în comunele arondate!
Ambrozia, un real pericol la Câmpulung și în comunele arondate!

Ambrozia, un real pericol la Câmpulung și în comunele arondate!

Ambrozia, un real pericol la Câmpulung și în comunele arondate! În urma mai multor sesizări primite de la cetăţeni ai judeţului Argeş privind apariţia buruienii ambrozia, Instituţia Prefectului – Judeţul Argeş a dispus primarilor aplicarea legii privind combaterea acestei plante.

Autorităţile publice locale au sarcina de identifica terenurile acoperite de ambrozie, să întocmească un centralizator şi să transmită somaţii proprietarilor terenurilor pentru a se conforma prevederilor legale.

Potrivit Hotării de Guvern 707 / 2018 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 62 / 2018, proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole au obligaţia să desfăşoare lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia, pentru evitarea instalării şi răspândirii vegetaţiei adventive invazive şi eliminarea ei în cazul prezenţei pe terenurile intravilane sau extravilane.

Nerespectarea legislaţiei constituie contravenţie şi este pedepsită cu amendă de la 750 lei pentru persoane fizice până la 20.000 lei pentru persoane juridice.

Ulterior adresei înaintate primăriilor din judeţul Argeş, Instituţia Prefectului va constitui o comisie de control care se va deplasa în zonele unde a fost sesizată apariţia ambroziei.

 

About The Author

Related posts