Ce partid veți vota la alegerile locale?

PSD
PNL
USR/PLUS
PMP
PRO ROMANIA
ALDE
POL CÂMPULUNG
BUN 100%
AUR

Amenzi până la 6000 de lei pentru lipsa trusei medicale de prim ajutor

Amenzi până la 6000 de lei pentru lipsa trusei medicale de prim ajutor

Amenzi până la 6000 de lei pentru lipsa trusei medicale de prim ajutor. Existenţa şi dotarea trusei sanitare pentru acordarea primului ajutor medical trebuie privită în contextul art.10 din Legea nr.319/2006 care prevede că angajatorul are obligaţia:

să ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, adaptate naturii activităţilor şi mărimii întreprinderii şi/sau unităţii, ţinând seama de alte persoane prezente;

– să stabilească legăturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ceea ce priveşte primul ajutor, serviciul medical de urgentă, salvare şi pompieri.

Pentru aplicarea prevederilor de mai sus, angajatorul trebuie sa desemneze lucrătorii care aplică măsurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor şi de evacuare a lucrătorilor.

Numărul lucrătorilor desemnaţi, instruirea lor şi echipamentul pus la dispoziţia acestora trebuie sa fie adecvate mărimii şi/sau riscurilor specifice întreprinderii şi/sau unităţii si vor fi stipulate in instructiunile proprii.

Trusele sanitare folosite pentru acordarea primului ajutor medical vor exista în dotarea posturilor fixe de prim ajutor fără cadre medicale din întreprinderi, instituţii şi unităţi economice, şcoli, cabane turistice şi la orice punct de lucru unde se impune în urma evaluării riscurilor şi specificului activităţii.

Acestea vor fi semnalizate, amplasate şi dotate conform baremului stabilit în anexa  Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 427/14.06.2002.

În conformitate cu prevederile Legii securitaţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006 art.39 al.(6)  constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei încălcarea dispoziţiilor sus-amintite. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor contravenţionale se face de către inspectorii de muncă/inspectorii sanitari şi se aplică angajatorilor, conform prevederilor din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, Legea nr.319/2006.

About The Author

Related posts