Amplă campanie de distribuire a compostoarelor şi a sacilor de gunoi în comuna Valea Mare Pravăţ
Amplă campanie de distribuire a compostoarelor şi a sacilor de gunoi în comuna Valea Mare Pravăţ

Amplă campanie de distribuire a compostoarelor şi a sacilor de gunoi în comuna Valea Mare Pravăţ

ADI SERVSAL ARGEŞ împreună cu primăria Valea Mare Pravăţ a început campania de distribuire către gospodăriile personale din comună, a compostoarelor achiţizionate prin proiectul „Managementul integrat al deşeurilor”. Alături de compostor, localnicii vor primi şi doi saci (unul galben şi unul verde) pentru coletarea gunoiului selectiv. În a doua zi de miercuri a fiecarei luni, sacul de gunoi galben pentru deşeuri reciclabile va fi ridicat de la fiecare poartă a gospodăriilor.

Compostul este ceea ce rămâne după descompunerea plantelor şi a altor organisme vii – o substanţă închisă la culoare, sfărâmicioasă şi de consistenţa pământului – excelent îngrăşământ pentru plantele din jurul casei şi pentru pământul din grădină.

De ce să să ai propriul compostor în grădină?

Este o cale uşoară de a recicla gunoiul din curte şi din bucătărie şi de a reduce cantitatea de gunoi nefolositor cu care încarci tomberonul. Protejezi mediul înconjurător! Economiseşti banii pentru îngrăşăminte şi îţi transformi grădina într-una eco.

Ce poate fi folosit pentru compost?

Pot fi utilizate majoritatea resturilor din casă sau grădină: frunze din copaci, arbuşti, tufişuri, paie sau iarbă, legume sau fructe, coji sau resturi de legume, bălegar de grajd, rumeguş, talaş de lemn, ace de brad, cenuşă, pene de pasăre, păr sau alte produse biodegradabile, zaţ de cafea, coji de alune, coji de ouă.

Alte numeroase forme de materii organice din casă sau grădină. Nu puneţi însă oase sau resturi de carne, riscaţi să umpleţi grădina de şoareci.

Judeţul Argeş este printre puţinele judeţe în care Sistemul integrat de management al deşeurilor solide funcţionează în parametri optimi. Toate cele 102 localităţi ale judeţului sunt acoperite cu servicii de salubritate, este asigurată trasabilitatea deşeurilor iar tratarea, valorificarea şi depozitarea acestora se face în mod controlat la Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Albota. Odată cu extinderea colectării organizate în întreg mediul rural al judeţului, a apărut şi o situaţie îngrijorătoare:

  • au crescut cantităţile de deşeuri menajere colectate, mult peste nivelul de generare pe cap de locuitor,
  • în pubele/containere regăsim cenuşă, bălegar, crengi, bolovani, fructe, iarbă, vrejuri de fasole sau alte resturi vegetale ce nu au căuta aici.

Acest lucru generează costuri suplimentare pentru colectare şi transport şi tratare/depozitare iar în final acestea se vor regăsi în facturile plătite de autoritatea locală sau cetăţean. În plus, vom plăti penalităţi pentru fiecare tonă de deşeu depozitată. Astfel, mai multe primării au primit deja din partea operatorilor de salubritate facturi majorate pentru cantităţile suplimentare colectate.

Cum putem evita acest lucru?

UAT-urile trebuie să aprobe planul privind gestionarea corectă a deşeurilor la nivel local, plan care a fost transmis de către ADI Servsal Argeş către toate administraţiile locale, în format electronic.

Prin adoptarea planului de măsuri vom impune o practică unitară la nivel de judeţ: interzicem aruncarea în pubelele din gospodării a deşeurilor de grajd, a pământului şi pietrişului şi a deşeurilor de materiale de construcţ

Folosind compostoarele individuale oferite gratuit de către ADI Servsal Argeş gospodăriilor din mediul rural pentru devierea de la depozitare a resturilor vegetale biodegradabile

Colectarea separată a deşeurilor reciclabile în saci special inscriptionaţi şi respectarea graficului de ridicare a deşeurilor agreat de primărie şi operator.

Deşeurile voluminoase vor fi ridicate semestrial, înainte de sărbătorile pascale şi în perioada curăţeniei de toamnă (Sfântul Dumitru).

Numai dacă depunem eforturi comune şi ne asumăm responsabilităţile ce ne revin fiecăruia (UAT, operator, ADI) vom reuşi să evităm costurile suplimentare şi ne vom atinge obiectivele.

About The Author

Related posts