Astăzi de la ora 17.00 ședință de Consiliu Local, față în față
Astăzi de la ora 17.00 ședință de Consiliu Local, față în față

Astăzi de la ora 17.00 ședință de Consiliu Local, față în față

Astăzi de la ora 17.00 va avea loc o ședință ordinară de Consiliu Local, față în față la primăria Câmpulung. Pe ultima sută de metri au mai fost introduse 3 puncte de hotărâre.

  1. Prezentarea și aprobarea proceselor verbale ale ședințelor anterioare (proces verbal ședință ordinară 28.01.2021 și proces ședință extraordinară 23.02.2021);
  2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea nivelului redevenței datorate de SC EDILUL CGA SA pentru anul 2021;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

  • Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui aviz consultativ favorabil pentru modificarea structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

  • Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării statului de funcții și a organigramei Servicului Public de Administrarea Domeniului Public și Privat;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

  • Proiect de hotărâre cu privire la depunerea unei cereri de finanțare în cadrul sesiunii de finanțare Timbrul Monumentelor Istorice (TMI) 2021 pentru proiecte care au drept scop protejarea și promovarea monumentelor istorice;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

  • Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Programului de lucrări pe anul 2021 al Serviciului Public de Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Câmpulung;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

  • Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea duratei de valabilitate a contractelor de închiriere pentru locuințe sociale atribuite unor peraone fizice din fondul locativ al Municipiului Câmpulung;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

  • Prezentarea Raportului de activitate pe anul 2021 al Serviciului Public de Administrarea Domeniului Public și Privat;
  • Discuții cu privire la probleme de interes local.

About The Author

Related posts