CÂMPULUNG: Ședință extraordinară online!
CÂMPULUNG: Ședință extraordinară online!

CÂMPULUNG: Ședință extraordinară online!

Membrii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, sunt convocați în şedinţă extraordinară în data de 10.11.2020, orele 17.00, ședință ce se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință, după caz.

Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare din data de 10.11.2020

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare DALI și indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții extras ,,Reabilitare străzi în municipiul Câmpulung – județul Argeș (străzile: Drăcești, Boboc, Rujoi, Nedelești, Plăieși, Leculești, Livadiei, I. Țicăloiu, Chilii)” – Lucrări de consolidare a terenului în zona de risc Chilii;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

2. Proiect de hotărâre cu privire la participarea Municipiului Câmpulung, în calitate de partener, în proiectul “Centrul de Ocrotire a Mediului „Sarmiza Bilcescu-Alimănișteanu” – COMBAT”;

Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung

About The Author

Related posts