Consilierii locali trebuie să decidă dacă sunt de acord cu reorganizarea aparatului de specialitate al primarului

Consilierii locali trebuie să decidă dacă sunt de acord cu reorganizarea aparatului de specialitate al primarului

Consilierii locali trebuie să decidă dacă sunt de acord cu reorganizarea aparatului de specialitate al primarului. Se convoacă membrii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, în şedinţă ordinară în data de 29.08.2019, orele 16.00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Câmpulung.

Art. 2. – Proiectul ordinii de zi al şedinţei este prevăzut în anexa la prezenta dispoziție.

Art. 3. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt atașate prezentei dispoziții și conțin rapoartele de specialitate, referat de aprobare, avize ale comisiilor de specialitate și alte documente, după caz.

Art. 4. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziţia consilierilor locali în format electronic, scanate, prin e-mail.

Art. 5. – Proiectele de hotărâre înscrise în anexa la prezenta dispoziție sunt transmise către avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, după cum urmează:

  1. a) – Punctul 2 din proiectul ordinii de zi : Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Devizului General al investiţiei refăcut după încheierea contractului de execuție lucrări pentru proiectul „Reabilitare conductă de aducțiune apă brută (DN800) în Municipiul Câmpulung

– Comisia nr. 1 (Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al Municipiului);

– Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor);

  1. b) – Punctul 3 din proiectul ordinii de zi : Proiect de hotărâre cu privire la asigurarea din bugetul local a finanțării cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, conform 8 alin. 2 din Ordinul nr. 1851 / 2013, pentru obiectivul de investiție „Reabilitare conductă de aducțiune apă brută (DN 800) în Municipiul Câmpulung

– Comisia nr. 1 (Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului);

– Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor);

  1. c) – Punctul 4 din proiectul ordinii de zi: Proiect de hotărâre cu privire la reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpulung și aprobarea organigramei și a statului de funcţii

– Comisia nr. 1 (Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului);

– Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor);

  1. d) – Punctul 5 din proiectul ordinii de zi: Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea deplasării unei delegaţiii a Municipiului Câmpulung în Xanthi – Grecia pentru încheierea Acordului de Înfrățire

– Comisia nr. 1 (Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului);

– Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor)

  1. e) – Punctul 6 din proiectul ordinii de zi: Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung

– Comisia nr. 4 (Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, protecție social, sportive și de agrement);

– Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor)

Art. 6. – Asupra proiectelor de hotărâre prevăzute în anexa la prezenta dispoziție  se pot formula şi depune amendamente, care vor fi transmise secretarului unităţii administrativ-teritoriale, până cel târziu în ziua şedinţei.

Art. 7. – Prezenta dispoziție va fi comunicată membrilor Consiliului Local al Municipiului Câmpulung.

About The Author

Related posts