D.G.A.S.P.C Argeş are un proiect nou în Câmpulung

D.G.A.S.P.C Argeş are un proiect nou în Câmpulung

Două proiecte importante pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, au primit răspuns pozitiv, după au fost declarate câștigătoare, fiind propuse spre finanțare. Este vorba despre proiectul “Complex de Servicii Sociale, Oraşul Costeşti” și proiectul “Complex de servicii sociale, Municipiul Câmpulung”.

Obiectivul general al celor două proiecte constă în îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor sociale oferite de către D.G.A.S.P.C Argeş, prin închiderea centrului de plasament de tip clasic din cadrul Complexului de Servicii pentru Copii cu Dizabilităţi Costeşti , respectiv închiderea centrului de plasament de tip clasic din cadrul Complexului de Servicii pentru Copilul în Dificultate Câmpulung şi identificarea celor mai bune alternative, care să permită asigurarea bunăstării, dezvoltarea deplină şi armonioasă a beneficiarilor  cu măsură de protecţie.

Astfel, vor fi construite și amenajate:

1. Două Case de Tip Familial, cu o capacitate de 12 locuri/casă, pentru 24 de copii cu dizabilităţi, având măsură de protecţie în centrul de plasament din cadrul Complexului de Servicii pentru Copii cu Dizabilităţi Costeşti şi a unui Centru de Zi de Recuperare, cu o capacitate de 50 de locuri, în oraşul Costeşti, judeţul Argeş.

Valoarea totală a proiectului este de 6.657.300,01 lei cu TVA, din care:

– Valoare finanţare nerambursabilă: 4.568.942,62 lei

– Valoare contribuţie proprie a D.G.A.S.P.C Argeş: 2.088.357,39 lei.  Din această sumă,  cofinanţarea la valoarea eligibilă este de 93.243,72 lei, iar cheltuielile neeligibile ajung la suma de 1.995.113,67 lei;

2. Două Case de Tip Familialcu o capacitate de 12 locuri/casă, pentru 24 de beneficiari de măsură de protecţie în centrul de plasament din cadrul Complexului de Servicii pentru Copilul în Dificultate Câmpulung şi a unui Centru de Zi, cu o capacitate de 50 de locuri, în Municipiul Câmpulung. Conform devizului general, valoarea totală a proiectului: 5.253.693,08 lei cu TVA, din care:

– Valoare finanţare nerambursabilă: 4.561.990,05 lei

– Valoare contribuţie proprie a D.G.A.S.P.C Argeş: 691.703,03 lei, din care cofinanţarea la valoarea eligibilă este de 93.101,85 lei (2%), iar cheltuielile neeligibile ating suma de 598,601,18 lei;

Implementarea celor două proiecte va conduce la o îmbunătăţire a calităţii serviciilor care să asigure cea mai potrivită formă de îngrijire alternativă a copiilor, la consolidarea avantajelor alternativei de protecţie în case de tip familial faţă de îngrijirea în centrul rezidenţial de tip clasic şi la ridicarea serviciilor oferite la standardele de calitate în vigoare recunoscute şi acceptate la nivel european.

Proiectele corespund exigenţei ca serviciile sociale oferite de către D.G.A.S.P.C. Argeş să se alinieze la nivelul standardelor în domeniu şi să răspundă în mod direct nevoilor individuale ale fiecarui copil si fiecarei familii, oferindu-le condiţii de viaţă şi servicii adecvate.

Casele de tip familial vor fi integrate în comunitate şi vor asigura un mediu cât mai apropriat de cel familial, cu un climat socio-afectiv, adecvat formării personalităţii copiilor/tinerilor.

Centrul de zi va furniza servicii, atât pentru beneficiarii celor 2 case de tip familial, cât şi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc de separare de familie din comunitate, precum: consiliere psihosocială şi suport emoţional, educaţie nonformala, informala şi dezvoltare timpurie, suport pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă, recreere şi socializare, integrare/reintegrarea familială şi comunitară.

Prin investiţiile propuse proiectele contribuie la realizarea procesului de dezinstituiţionalizare a copiilor din centrele de plasament, care urmează să fie închise cu prioritate. Totodată, ele contribuie la atingerea Obiectivului specific, 8.3. – „Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale” – Grup vulnerabil copii, al Programului Operaţional Regional.

În mod direct, implementarea proiectului va conduce la o îmbunătăţire a calităţii serviciilor care să asigure cea mai potrivită formă de îngrijire alternativă a copiilor, la consolidarea avantajelor alternativei de protecţie în case de tip familial faţă de îngrijirea în centrul rezidenţial de tip clasic şi la ridicarea serviciilor oferite la standardele de calitate în vigoare recunoscute şi acceptate la nivel european.

About The Author

Related posts