Din 2019, la deșeurile menajere se va aplica principiul „plătești pentru cât arunci”!
Din 2019, la deșeurile menajere se va aplica principiul „plătești pentru cât arunci”!

Din 2019, la deșeurile menajere se va aplica principiul „plătești pentru cât arunci”!

Din 2019, la deșeurile menajere se va aplica principiul „plătești pentru cât arunci”! Schimbarea sistemului de colectare de la platformă la colectarea din poartă în poartă va permite un control mai atent al cantităților ridicate de la populație, spune Gabriel Moiceanu, director executiv ADI SERVSAL Argeș.

Anul 2018 a reprezentat, la nivel național, pentru domeniul managementului deșeurilor, un an de numerose schimbări în legislația specifică, prin apariția OG 74/2018, din 17 iulie, care modifică Legea Mediului (211/2011), Legea privind gestionarea ambalajelor (249/2015) și OUG 196 privind contribuția la Fondul de mediu.

Astfel, ADI Servsal Argeș și autoritățile publice locale au obligația să implementeze, de la 1 ianuarie 2019 (cu respectarea OG 21/1992 privind protecția consumatorilor), instrumentul economic „plătești pentru cât arunci”, bazat pe cel puțin unul dintre următoarele elemente: volum, frecvența de colectare, greutate, saci de colectare personalizați.

În tarifele pentru colectarea deșeurilor va fi introdusă contribuția pentru economia circulară prevăzută în OG 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru deșeurile destinate a fi eliminate prin depozitare.

ADI Servsal Argeș a aprobat un plan tarifar unic pentru serviciile de colectare-transport pentru fiecare flux de deșeu.

  1. DEȘEURI MUNICIPALE
TARIF/TAXĂ URBAN

(lei/to)

RURAL

(lei/to)

TARIF COLECTARE DIN POARTĂ ÎN POARTĂ 334,45 334,45
TAXA COLECTARE DIN POARTĂ ÎN POARTĂ 299,16 299,16
TAXA COLECTARE DE LA PLATFORMĂ   273,95
TARIF  COLECTARE DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII 97,11 MC
  1. DEȘEURI BIODEGRADABILE
TARIF/TAXĂ URBAN

(lei/to)

RURAL

(lei/to)

TARIF COLECTARE DIN POARTĂ ÎN POARTĂ 292,92 292,92
TAXA COLECTARE DIN POARTĂ ÎN POARTĂ 257,63 257,63
TAXA COLECTARE DE LA PLATFORMĂ   232,42
  1. DEȘEURI RECICLABILE

Costurile serviciului de colectare-transport pentru deșeurile reciclabile-ambalaje, vor fi determinate pe baza de fișe de fundamentare și vor fi acoperite prin parteneriate cu OTR-uri (Organizații de Transfer de Responsabilitate), astfel încât beneficiarii nu vor avea costuri cu această categorie de servicii.

  1. AGENȚI ECONOMICI/INSTITUȚII

TARIF/volum,  Agenți economici /INSTITUȚII – 100,34 Lei/mc  + TVA

Precizări:

  • Agenții economici și instituțiile beneficiază de reducere 30% la tariful de baza (până la 70,24 lei mc+tva) dacă selectează deșeurile și predau lunar, către operatorul de colectare și transport, cantitățile reciclabile.
  • Taxelor/tarifelor cuprinse în planul tarifar li se va adauga, începând cu 01.01.2019, contribuția pentru economia circulară, în cuantum de 30 de lei/ tonă, respectiv de 80 de lei/tonă din anul 2020. Contribuția pentru economia circulară se va plăti trimestrial către AFM.
  • Planul tarifar a fost fundamentat conform  Ordinului ANRSC 109/2007, pe baza cantităților colectate în 2017, pentru fiecare zonă de contract și are la bază un tarif și o taxă unică pentru toți beneficiarii, cu respectarea fluxurilor din sistemul integrat. Diferențele sunt generate de modalitatea de colectare a deșeurilor (de la platformă sau individual), de modalitatea de încasare a prestației (tarif/taxă) și de cantitatea generată.

Operatorul delegat are obligația să colaboreze și să ia, împreună cu autoritățile publice locale și ADI Servsal Argeș, toate măsurile necesare ca până la data de 31 decembrie 2020 să se atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minimum 50% din masa totală generată, cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din gospodării.

,,Din păcate, aceste noi prevederi legale au creat neplăceri la nivelul autorităților locale și au obligat la modificări și în contractele subsecvente, determinând schimbări majore în politica tarifară. Ca o concluzie, în aceste condiții, cu cât vom selecta mai mult deșeurile, cu atât vor crește șansele să plătim mai puțin.

Un alt factor important este schimbarea modalității de colectare: foarte multe primării care foloseau colectarea de la platformă sunt interesate să treacă la colectarea din poartă în poartă, pentru a avea un control mai atent al cantităților de deșeuri ridicate de operatorul de salubritate de la populație.

În ce privește îmbunătățirea cadrului legislativ, noi, cei care gestionăm problema la nivel de teritoriu și care ne confruntăm direct cu problemele legate de implementarea acestor noi prevederi, am depus o serie de amendamente la lege, care sper să fie discutate și chiar adoptate până la sfârșitul anului” spune Gabriel Moiceanu, director executiv al ADI SERVSAL Argeș și președinte al Federației Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară din România.

,,În noul context, schimbarea fluxului de deșeu reciclabil din municipal duce la dezechilibre contractuale între operatorii desemnați prin licitație și UAT-uri/ADI-uri până la rezilierea unor contracte (ex: SMID Călărași ,SMID Sibiu, SMID Giurgiu) și în final, la aplicarea unor corecții din partea Comisiei Europene pentru CJ-uri și UAT-uri, ca urmare a neatingerii țintelor și obiectivelor din Memorandumul de finanțare.

Analizele cost/beneficiu care au stat la baza elaborării proiectelor și la delegarea contractelor prin licitație publică au ținut cont de veniturile realizate din fracția reciclabilă cu valoare de piață venituri care, în majoritatea contractelor, au menirea să acopere costuri cu redevența, respectiv rambursarea împrumuturilor de co-finanțare a proiectelor și, nu în ultimul rând, menținerea și dezvoltarea unei infrastructuri de colectare selectivă”, mai spune Gabriel Moiceanu.

 

About The Author

Related posts