Prefectul Mihail Oprescu a dispus controale în toate primăriile! Iată ce vor verifica comisiile de control!

Prefectul Mihail Oprescu a dispus controale în toate primăriile! Iată ce vor verifica comisiile de control!

Prefectul Argeşului, Mihail Oprescu a dispus o serie de controale la sediile primăriilor din judeţul Argeş. Comisiile de control trimise de prefect în teritoriu vor lua la puricat toate actele din instituţiile publice pentru a se constata dacă există transparenţă între administraţia publică locală şi cetăţeni. Vă prezentăm mai jos ce documente vor verifica inspectorii în teritoriu! Comisiile de control vor fi formate numai din reprezentanţi din cadrul instituţiei prefectului care vor verifica următoarele: întocmirea, completarea şi ţinerea la zi a dosarelor de şedinţă, a registrelor de înregistrare a dispoziţiilor primarilor şi a hotărârilor adoptate de consiliile locale;  îndeplinirea de către aleşii locali a atribuţiilor care le revin conform Statutului aleşilor locali, respectiv rapoarte de activitate, audienţe, consultări cu cetăţenii; respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională şi a prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; respectarea prevederilor legale cu privire la întocmirea, completarea şi ţinerea la zi a registrelor agricole; înregistrarea şi evidenţa contractelor de arendare; stadiul aplicării legilor fondului funciar; existenţa procedurilor de lucru necesare pentru desfăşurarea activităţii.

About The Author

Related posts