Se anunță o ședință cu scântei? Punctul 10 cel mai fierbinte….

Se anunță o ședință cu scântei? Punctul 10 cel mai fierbinte….

Se anunță o ședință cu scântei? Punctul 10 cel mai fierbinte…. Se convoacă membrii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, în şedinţă ordinară în data de 31.10.2019, orele 16.00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Câmpulung.

Art. 2. – Proiectul ordinii de zi al şedinţei este prevăzut în anexa la prezenta dispoziție.

Art. 3. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt atașate prezentei dispoziții și conțin rapoartele de specialitate, referat de aprobare, avize ale comisiilor de specialitate și alte documente, după caz.

Art. 4. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziţia consilierilor locali în format electronic, scanate, prin e-mail.

Art. 5. – Proiectele de hotărâre înscrise în anexa la prezenta dispoziție sunt transmise către avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, după cum urmează:

 1. a) – Punctul 2 din proiectul ordinii de zi : Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2019

– Comisia nr. 1 (Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al Municipiului);

– Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor);

 1. b) – Punctul 3 din proiectul ordinii de zi : Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de execuție al Municipiului Câmpulung la data de 30.09.2019

– Comisia nr. 1 (Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului);

– Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor);

 1. c) – Punctul 4 din proiectul ordinii de zi : Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea subvenționării din bugetul local pe anul 2019 a sumelor aferente taxei speciale de colectare, transport și depozitare gunoi menajer, pentru care au fost acordate scutiri în anul 2018

– Comisia nr. 1 (Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului);

– Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor);

 1. d) – Punctul 5 din proiectul ordinii de zi : Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea unor măsuri pentru acordarea burselor pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Câmpulung în anul școlar 2019 – 2020

– Comisia nr. 1 (Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului);

– Comisia nr. 4 (Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, protecție social, sportive și de agrement);

– Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor);

 1. e) – Punctul 6 din proiectul ordinii de zi : Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea unor măsuri pentru închirierea spațiului situat în Municipiul Câmpulung, județul Argeș, strada Negru Vodă, nr. 121A, bl. A9, sc. B, parter

– Comisia nr. 1 (Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului);

– Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor);

 1. f) – Punctul 7 din proiectul ordinii de zi : Proiect de hotărâre cu privire la aprobare actualizare poziție nr. 116 din Anexa nr. IV la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung nr. 29 din 31.08.1995 privind constituirea domeniului public și privat al Municipiului Câmpulung

– Comisia nr. 1 (Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului);

– Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor)

 1. g) – Punctul 8 din proiectul ordinii de zi : Proiect de hotărâre cu privire la aprobare actualizare poziție nr. 132 din Anexa nr. IV la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung nr. 29 din 31.08.1995 privind constituirea domeniului public și privat al Municipiului Câmpulung

– Comisia nr. 1 (Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului);

– Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor)

 1. h) – Punctul 9 din proiectul ordinii de zi : Proiect de hotărâre cu privire la completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 72 din 23.09.1999 privind însușirea bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Câmpulung și înregistrarea în contabilitatea instituției

– Comisia nr. 1 (Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului);

– Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor)

 1. i) – Punctul 10 din proiectul ordinii de zi : Proiect de hotărâre cu privire la reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpulung și aprobarea organigramei și a statului de funcţii

– Comisia nr. 1 (Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului);

– Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor)

 1. j) – Punctul 11 din proiectul ordinii de zi : Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului de urbanism de detaliu PUD – strada Piața Jurământului, nr. 3, Municipiului Câmpulung, județul Argeș (Construire clădire cu funcțiuni civile mixte)

– Comisia nr. 1 (Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului);

– Comisia nr. 2 (Comisia de organizare și dezvoltare  urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură);

– Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor);

 1. k) – Punctul 12 din proiectul ordinii de zi : Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea asocierii Municipiului Câmpulung cu Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti

– Comisia nr. 1 (Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului);

– Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor);

 1. l) – Punctul 13 din proiectul ordinii de zi : Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea unei locuințe sociale

– Comisia nr. 4 (Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement);

– Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor)

 1. m) – Punctul 14 din proiectul ordinii de zi : Proiect de hotărâre cu privire la gestiunea Serviciului de transport public local de călători

– Comisia nr. 1 (Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului);

– Comisia nr. 3 (Comisia pentru servicii publice și comerț, agricultură și industrie);

– Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor);

Art. 6. – Asupra proiectelor de hotărâre prevăzute în anexa la prezenta dispoziție  se pot formula şi depune amendamente, care vor fi transmise secretarului unităţii administrativ-teritoriale, până cel târziu în ziua şedinţei.

Art. 7. – Prezenta dispoziție va fi comunicată membrilor Consiliului Local al Municipiului Câmpulung.

 

About The Author

Related posts