Cu ce partid votați la alegerile parlamentare, din 6 decembrie?

PSD
PNL
USR PLUS
PRO ROMANIA SOCIAL - LIBERALĂ
PMP

Tot ceea trebuie să știți despre ucenicia la locul de muncă
Tot ceea trebuie să știți despre ucenicia la locul de muncă

Tot ceea trebuie să știți despre ucenicia la locul de muncă

Tot ceea trebuie să știți despre ucenicia la locul de muncă. În contextul noilor reglementări legale privind ucenicia la locul de muncă, efectuarea stagiului pentru pentru absolvenții de învățământ superior și internshipul,  în perioada actuală, ITM Argeș, desfășoară activități în cadrul acțiunii naționale demarate de Inspecția Muncii având drept scop informarea și conștientizarea cu privire la la respectarea legislației specifice privind ucenicia la locul de muncă, efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior și internshipul.

Principalele obiective ale acestei campanii constau în îndrumarea și creşterea gradului de conştientizare a entităților care au calitatea de angajator cu privire la aplicarea corectă și unitară a prevederilor legale privind ucenicia la locul de muncă, efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior și internshipul. Este foarte importantă informarea persoanelor implicate, angajați/entități care au calitatea de angajatori, în ceea ce privește dezvoltarea carierei și a procesului de formare profesională continuă și la locul de muncă, pentru asigurarea unei forţe de muncă calificate, în funcţie de cerinţele proprii și pentru a facilita integrarea pe piața muncii a persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, în concordanţă cu aspiraţiile profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii.

Grupurile țintă sunt:

–  Persoane interesate, cu vârstă cuprinsă între 16 ani și 26 ani, în obținerea unei calificări în sistemul de formare profesională a adulților, care să permită ocuparea unui loc de muncă și continuarea învățării în învățământul profesional și tehnic, inclusiv dual;

– Persoane care au împlinit vârsta de 16 ani (cu excepție 15 ani) care doresc să participe la programe de internship în scopul dezvoltării abilităților profesionale din domeniul în care se organizează aceste programe;

–  Viitori absolvenți de învățământ superior/absolvenți de învățământ superior care au diplomă de licență sau echivalentă și, la debutul în profesie, se angajeaza cu contract individual de muncă pe un post conform specializării absolvite;

– Entități care au calitatea de angajator, care sunt interesați să-și asigure forța de muncă calificată, în funcție de cerințele proprii sau au calitatea de organizație – gazdă pentru programele de internship;

– Furnizori de formare profesională pentru ucenicia la locul de muncă – unități/instituții de învățământ, angajatori, alți formatori(persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, asociații cooperatiste), autorizații/acreditați pe diverse calificări.

De asemenea, urmărim încurajarea promovării dialogului social care să ducă la dezvoltarea parteneriatelor la nivel local în ceea ce privește integrarea durabilă pe piața muncii a persoanelor fără un loc de muncă.

Informații utile  despre oportunitățile  privind ucenicia la locul de muncă, efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior și internshipul,  pot fi găsite la secțiunea Informații de interes public de pe site-ul instituției noastre www.itmarges.ro.

 

 

About The Author

Related posts