26 de secții de votare la Câmpulung! Iată cum s-a votat și prezența!
26 de secții de votare la Câmpulung! Iată cum s-a votat și prezența!

26 de secții de votare la Câmpulung! Iată cum s-a votat și prezența!

La Câmpulung au fost amenajate aceleaşi 26 secţii de votare, cu modificarea că cea cu numărul 92, care era amenajată în sediul Colegiului Tehnic, din strada Negru Vodă, care se află în proces de reabilitare, a fost mutată la Şcoala Gimnazială „Nanu Muscel”, în strada Fraţii Goleşti, nr. 27.

Atât pentru alegerile europarlamentare, cât şi pentru referendum, alegătorii au votat în aceleaşi secţii şi în acelaşi interval de timp, cu aceleaşi ştampile cu menţiunea „VOTAT”, dar pe buletine de vot separate. Prezenţa la vot a fost consemnată pe liste electorale distincte pentru cele două tipuri de scrutin.

Alegătorii au putut opta să-şi exercite dreptul de vot numai pentru un singur tip de scrutin sau pentru ambele scrutine. Dreptul de vot s-a exercitat în baza unui act de identitate valabil, emis de statul român, respectiv: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic, paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic, paşaportul simplu temporar (ultimele trei pot fi folosite numai de cetăţenii români aflaţi în străinătate sau de cetăţeni români domiciliaţi în străinătate), carnetul de serviciu militar (în cazul elevilor din şcolile militare).

Secţia nr. 90 – Şcoala Gimnazială Oprea Iorgulescu – I – strada General Poşoiu, nr.1, cuprinde: str. Negru Vodă, de la nr.107 la nr.127 şi de la nr.102 la nr.166, inclusiv blocurile 6 (164), 7 (164 bis), A9 (121-125), str. Republicii, de la nr.19 la nr.61 şi de la nr.12 la nr.24, strada Matei Basarab, de la nr.61 la nr.95 şi de la nr.34 la nr.50; str. Primăverii; Ionescu Berechet, Andreescu, M.Eminescu, P.Zamfirescu, C.Brâncoveanu, de la nr.31 la nr.71 şi de la nr.42 la nr.96, inclusiv bl.1 (49), Aleea Plopilor, M.Bravu, Soldat Golescu, N.Iorga, de la nr.12 inclusiv şi, respectiv, de la nr.19 inclusiv, până la punctul final şi bl.A40 şi A40bis, I.Barbu, Tudor Muşatescu.

Preşedinte – Bogdana Stoica, Locţiitor – Sorin Ion Costescu, Operator calculator – Mihaela Simona Ivaşcu.

Secția nr. 91 – Şcoala Gimnazială Oprea Iorgulescu – II – str. General Poşoiu, nr.1, cuprinde str. General Poşoiu, inclusiv bl.3 (4); str. Matei Basarab, de la nr.97 la nr.137 şi de la nr.52 la nr.68; str. Fraţii Goleşti, de la nr.1 la nr.15 şi de la nr.2 la 20, inclusiv bl. A6(10), bl. A6a(14) şi bl. A39(7); str. Nicu Leonard, inclusiv bl.5(4) şi bl.A10(6); str. I.Rizeanu, inclusiv bl.2 (10); str. E.Paveliu bl.4(5), bl.5(3); str. Negru Vodă bl.1 (117).

Înscriși permanente și speciale – 768

Votanți pe liste permanente și speciale – 367

Votanți pe liste suplimentare – 70

Votanți cu urnă mobilă – 0

Total votanți – 437

Prezență la urne – 56,90%

Preşedinte – Mihaela Andrada Pârşe, Locţiitor – Filofteia Lucica Stoica, Operator calculator – Atena Daniela Jilavu.

Înscriși permanente și speciale – 898

Votanți pe liste permanente și speciale – 408

Votanți pe liste suplimentare – 90

Votanți cu urnă mobilă – 1

Total votanți – 499

Prezență la urne – 55,56%

Secţia nr. 92 – Şcoala Gimnazială “Nanu Muscel” – strada Fraţii Goleşti, nr.27, cuprinde: str. Negru Vodă, de la nr.129 la nr.221 şi de la nr.168 la nr.260, inclusiv bl. 2-4 (168) şi bl. A12 (170); str. Fraţii Goleşti, de la nr.17 la nr.103 şi de la nr.22 la nr.84, inclusiv bl. A14 (23), Gheorghe Lazăr, 1 Mai, T.Vladimirescu, Lt.Oncica, Lascăr Catargiu, P.Bordea, inclusiv bl.A11, Parcul Mirea, Aleea Uleia, Mr.Braşoveanu, Lt.Col. Popp, de la nr.1 la nr.35 şi de la nr.2 la nr.12, S.Haret, Revoluţiei (fără bloc), Fdt. Marina, E.Grigorescu.

Preşedinte – Karla Elena Şerbănescu, Locţiitor – Ion Badea, Operator calculator – Graţiela Paula Gava.

Înscriși permanente și speciale – 768

Votanți pe liste permanente și speciale – 367

Votanți pe liste suplimentare – 70

Votanți cu urnă mobilă – 0

Total votanți – 437

Prezență la urne – 56,90%

Secţia nr. 93 – Biblioteca Grui, cuprinde: I.Ţicăloiu nr.52, inclusiv căminele de nefamilişti 1(52), 2(54), 3(56) şi blocul P36(44), P38(46), P37(48), P39(50); str. Privighetorii, Lt.Col. Popp, de la nr.37 la nr.39 şi de la nr.15 la nr.20; str. Prieteniei, Iezer inclusiv bl.S1(5), P34(6), P35(8); str. Carpaţi bl.P29(76), P30(74), P31(72), S2(68), P32(87), P33(85); nr.93A-bl.A, nr.93B-bl.B, nr.93C-bl.B1, nr.93D-bl.A1; str. Gruiului, bl. S3(49).

Preşedinte – Anca Narcisa Opriţa, Locţiitor – Mădălina Boboc, Operator calculator – Cătălin Boboc.

Înscriși permanente și speciale – 1.694

Votanți pe liste permanente și speciale – 689

Votanți pe liste suplimentare – 57

Votanți cu urnă mobilă – 0

Total votanți – 746

Prezență la urne – 44,03%

Secţia nr. 94 – Grădiniţa cu program normal nr.9 I – strada Carpaţi nr.91, bloc D22, cuprinde: str.G-ral Dragalina, bl.D1(6A), D2(6B), D3(6C), D4(8A), D5(8B), D6(8C), D7(8D), D8(8E); str. General Gr.Grecescu bl.D9(12), D9A(12A), D10(10), D12(6), D11(8), D14(2), D13(4), D15(3), D16(5), D17(9); str.Gruiului bl. D18A(63), D19(61bis); str.Carpaţi bl. D18b(78), D22(91);  str. Iezer bl. D20(2).

Preşedinte – Doina Dumitraşcu, Locţiitor – Camelia Minciună, Operator calculator – Camelia Minciună.

Înscriși permanente și speciale – 1.621

Votanți pe liste permanente și speciale – 669

Votanți pe liste suplimentare – 48

Votanți cu urnă mobilă – 1

Total votanți – 718

Prezență la urne – 44,29%

Secţia nr. 95 – Grădiniţa cu program normal nr.9 II – strada Carpaţi nr.91, bloc D22, cuprinde: str. Poligonului (case); str. Dragalina (case); str. Carpaţi (case); str. Revoluţiei bl.P18(32), P17(34), P16(36); str. General Gr.Grecescu P25(14), P24(16), P23(18), P22(20), P21(22), P19(I), P28(7), P26(11), P27(13), P20(15).

Preşedinte – Constantin Oprescu, Locţiitor – Mariana Ştefănescu, Operator calculator – Crenguţa Constanţa Maiorescu.

Înscriși permanente și speciale – 1.460

Votanți pe liste permanente și speciale – 607

Votanți pe liste suplimentare – 16

Votanți cu urnă mobilă – 1

Total votanți – 623

Prezență la urne – 42,67%

Secţia nr. 96 – Grădiniţa cu program normal nr.9 III – strada Carpaţi nr.91, bloc D22 – cuprinde: str. Carpaţi bl.P1(80), P2(82), P3(84); str.Gruiului, inclusiv bl.P4(65), P5(82), P6(84), P7(86), P8(88), P9(76), P10(71), P11(69), P12(67), P13(74 bis), P14(74), P15(72 bis); str.Gruiului (case). 

Preşedinte – Crina Florina Nistor, Locţiitor – Ionela Mihaela Rădescu, Operator calculator – Andreea Elena Miriţoiu.

Înscriși permanente și speciale – 1.504

Votanți pe liste permanente și speciale – 651

Votanți pe liste suplimentare – 20

Votanți cu urnă mobilă – 0

Total votanți – 671

Prezență la urne – 44,61%

Secţia nr. 97 – Şcoala Generală nr.5 – strada Negru Vodă nr.282, cuprinde: str. Arh.Săvulescu, Lt.Baloleanu; Col.Stănescu, Bucovinei, Plevnei, Zăvoiului, Transilvaniei, M.Drăghiceanu, D.Vodă, Calea Măgurii, N.Vodă, de la nr.223 la nr.243 şi de la nr.262 la nr.282; str. Traian, inclusiv căminele de nefamilişti ARO: 2(58A), 3(58B), 4(58C), 5(58D) şi bl. D1(96B).

Preşedinte – Adrian Ana, Locţiitor – Iuliana Husea, Operator calculator – Mihaela Drăguşanu.

Înscriși permanente și speciale – 1155

Votanți pe liste permanente și speciale – 494

Votanți pe liste suplimentare – 49

Votanți cu urnă mobilă – 0

Total votanți – 543

Prezență la urne – 44,01%

Secţia nr. 98 – SC Hidroelectrica SA – strada Alexandru cel Bun, nr. 28, cuprinde: str. Şoseaua Braşovului, Maramureş, C.Vodă, Eroilor, Horia, A.Iancu, Ştefan cel Mare, C.A.Rosetti, B.P.Haşdeu, Ion Creangă, Mircea cel Bătrân, 1 Decembrie 1918, C.Pietroasă, Fdt.Pravăţ, Fdt.Predoiu, A.Pann, N.Basarab, Al. cel Bun, 24 Ianuarie, Fdt.Bisericii.

Preşedinte – Ionuţ Viorel Grigore, Locţiitor – Daniela Buzescu, Operator calculator – Corina Ioana Ivaşcu.

Înscriși permanente și speciale – 926

Votanți pe liste permanente și speciale – 412

Votanți pe liste suplimentare – 54

Votanți cu urnă mobilă – 0

Total votanți – 466

Prezență la urne – 50,32%

Secţia nr. 99 – Şcoala Gimnazială “Theodor Aman”  I – str. G. Topârceanu, nr.6, cuprinde: bl. de pe str. Al. cel Bun: D23(5), D24(7), D25(9), D25bis(11), D26(8), D27A(6A), D27B(6B), D28(4), D29(2) şi bl. de pe B-dul Brătianu B1(4A), B3(4), B5(2), B7(2A), B9(2C), B10(2B).

Preşedinte – Cătălin Vlăducă, Locţiitor – Nicoleta Iosif, Operator calculator – Ion Marinescu.

Înscriși permanente și speciale – 1443

Votanți pe liste permanente și speciale – 628

Votanți pe liste suplimentare – 19

Votanți cu urnă mobilă – 0

Total votanți – 647

Prezență la urne – 44,83%

Secţia nr. 100 – Şcoala Gimnazială “Theodor Aman” II – str. G. Topârceanu, nr. 6, cuprinde: str. G. Topârceanu bl.C6(6), B8(1), B6(2), C2(4), C13bis(5), C14bis(7), D3(8), D4(10).

Preşedinte – Maria Alina Stancovici, Locţiitor – Lucreţia Mitoi, Operator calculator – Ciprian Constantin Bratu.

Înscriși permanente și speciale – 1125

Votanți pe liste permanente și speciale – 420

Votanți pe liste suplimentare – 52

Votanți cu urnă mobilă – 0

Total votanți – 472

Prezență la urne – 41,95%

Secţia nr. 101 – Şcoala Gimnazială “Theodor Aman” III – str. G. Topârceanu, nr. 6, cuprinde: B-dul IC Brătianu case, blocuri: bl.A2a (39bis), 5(57), 6(55), 12(49), 13(51), B14(1), D33B(3), D33A(5), D32(7), D31(9), D30(11).

Preşedinte – Elena Daniela Bănuţă, Locţiitor – Ionela Nicoleta Vasile, Operator calculator – Roxana Georgiana Bratu.

Înscriși permanente și speciale – 1324

Votanți pe liste permanente și speciale – 487

Votanți pe liste suplimentare – 34

Votanți cu urnă mobilă – 0

Total votanți – 521

Prezență la urne – 39,35%

Secţia nr. 102 – Grădiniţa cu Program Prelungit “Sfânta Marina” I – str. George Topârceanu, cuprinde: str.D.Lazea, bl. A2B(2), B2(1), C3(3), C4(5), 20(4), 22(8), 23(6), 27(10).

Preşedinte – Ion Vameşi, Locţiitor – Veronica Vasile, Operator calculator – Raluca Andreea Matei.

Înscriși permanente și speciale – 1394

Votanți pe liste permanente și speciale – 527

Votanți pe liste suplimentare – 17

Votanți cu urnă mobilă – 0

Total votanți – 544

Prezență la urne – 39,02%

Secţia nr. 103 – Grădiniţa cu Program Prelungit “Sfânta Marina” II – str. G.Topârceanu, cuprinde: str.Cpt.I.Becleanu bl. D1(4), D2(2), C1(1), C5(3), C8(5), C12(6), C12bis(8), C9(10), C10(12), C11(14), C7(16).

Preşedinte – Nicolae Crînguş, Locţiitor – Deniza Panţuru, Operator calculator – Alina Zidaru.

Înscriși permanente și speciale – 1331

Votanți pe liste permanente și speciale – 514

Votanți pe liste suplimentare – 22

Votanți cu urnă mobilă – 0

Total votanți – 536

Prezență la urne – 40,27%

Secţia nr. 104 – Grădiniţa cu Program Prelungit “Sfânta Marina” III – str. G.Topârceanu, cuprinde: str.G-ral Simonescu bl. A1(11), A3(13), 7(3), 8(5), 9(10), 10(7), 11(9), 21(14), 30(12).

Preşedinte – Bianca Cristina Golumbeanu, Locţiitor – Gabriel Avram Radu, Operator calculator – Cătălin Ion Butoiu.

Înscriși permanente și speciale – 1634

Votanți pe liste permanente și speciale – 576

Votanți pe liste suplimentare – 30

Votanți cu urnă mobilă – 1

Total votanți – 607

Prezență la urne – 37,14%

Secţia nr. 105 – Grădiniţa cu Program Normal nr.8 I – str. C. Constantinescu, cuprinde: str. E.Gârleanu, bl.12(2), 13(4), 14(6), 15(8), 16(10), 17(12), 17bis(14), 18(7), 26(16), 25(9), 24(11).

Preşedinte – Mihaela Barbu, Locţiitor – Ion Rusu, Operator calculator – Daniela Gava.

Înscriși permanente și speciale – 1634

Votanți pe liste permanente și speciale – 576

Votanți pe liste suplimentare – 30

Votanți cu urnă mobilă – 1

Total votanți – 607

Prezență la urne – 37,14%

Secţia nr. 106 – Grădiniţa cu Program Normal nr.8 II – str. C. Constantinescu, cuprinde: str. G-ral Simonescu bl.1(2), 2(4), 3(6), 4(8); str.Dr.Fălcoianu, de la nr.1 la nr.43 şi de la nr. 2 la nr. 38; inclusiv bl. 1(2bis), bl.5(8bis); str. C.Constantinescu, inclusiv bl. 2(12), 3(10), 4(8), 6(14), 7(11); str.E.Gârleanu bl. 19(5), 28(1), 29(3), T1A. 

Preşedinte – Maria Mocanu, Locţiitor – Ioan Moroe, Operator calculator – Constantin Marian Tuţă.

Înscriși permanente și speciale – 1470

Votanți pe liste permanente și speciale – 645

Votanți pe liste suplimentare – 33

Votanți cu urnă mobilă – 0

Total votanți – 678

Prezență la urne – 46,12%

Secţia nr. 107 – Grădiniţa Valea Româneştilor – str. Valea Româneştilor, cuprinde: str.Dr.Fălcoianu, de la nr. 45 la nr. 73 şi de la nr. 40 la 94, şi str.Valea Româneştilor.

Preşedinte – Vasile Isac, Locţiitor – Luciana Elena Muscalu, Operator calculator – Diana Andreea Ciobanu.

Înscriși permanente și speciale – 390

Votanți pe liste permanente și speciale – 161

Votanți pe liste suplimentare – 23

Votanți cu urnă mobilă – 0

Total votanți – 184

Prezență la urne – 47,17%

Secţia nr. 108 – Liceul Teoretic „Dan Barbilian” – str.Maior Gâldău, nr. 12C, cuprinde: str.D. Alimănişteanu, col. Alexandrescu, 13 Septembrie, Maior Gâldău, Nanu Muscel, Haiducii Muscelului, Georgeta Moloiu Gherasim, Ghe.Doja, B-dul Mihalache, de la nr. 54 la nr. 98 şi de la nr. 51 la nr. 117, Lt.Rădulescu, G.Oprescu, P.Grigorescu, inclusiv bl.  A, B, C, D, E, F, G şi H.

Preşedinte – Viorela Bâlă, Locţiitor – Ion Gabriel Pascu, Operator calculator – Nicolae Daniel Dumitru.

Înscriși permanente și speciale – 1036

Votanți pe liste permanente și speciale – 510

Votanți pe liste suplimentare – 76

Votanți cu urnă mobilă – 1

Total votanți – 587

Prezență la urne – 56,66%

Secţia nr. 109 – Colegiul Naţional Padagogic „Carol I” – str.Mărăşeşti, cuprinde: str.Mărăşeşti, Flămânda, Ion Giurculescu, Calea Târgoviştei, Th. Aman, B-dul I.Mihalache, de la nr. 2 la nr. 52 şi de la nr. 1 la nr. 49, D.Măţăoanu, P. Grigorescu bl.1, 2 şi 3, Prof. Gh. Mitu.

Preşedinte – Daniela Georgiana Oinu, Locţiitor – Gabriela Florina Ghinea, Operator calculator – Alexandru Nicolae Căprescu.

Înscriși permanente și speciale – 1036

Votanți pe liste permanente și speciale – 510

Votanți pe liste suplimentare – 76

Votanți cu urnă mobilă – 1

Total votanți – 587

Prezență la urne – 56,66%

Secţia nr. 110 – Serviciul Întreţinere Drumuri şi Străzi – str. Mărăşti, cuprinde: str.Mărăşti, Fdt.Mărăşti, Cazărmii, Izvorului, Valea Bărbuşii, Leculeşti, Livadiei, Chilii, Gr.Alexandrescu, V.Furnicii, Pârşeni, Mirceşti, Stănoi.

Preşedinte – Cristina Chirvasiu, Locţiitor – Daniela Cojocaru, Operator calculator – Octavian Laurenţiu Ţibichi

Înscriși permanente și speciale – 976

Votanți pe liste permanente și speciale – 429

Votanți pe liste suplimentare – 35

Votanți cu urnă mobilă – 0

Total votanți – 464

Prezență la urne – 47,54%

Secţia nr. 111 – Liceul Tehnologic Auto – Şoseaua Naţională, nr. 108, cuprinde: str. Şoseaua Naţională, de la nr. 73 la nr. 201 şi de la nr. 102 la nr. 178, Drumul Uzinei, Izlaz, Decovilului, Grădiştei inclusiv bl.A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, Fr.Săndescu şi Aleea Pescăreasa, care cuprinde şi blocurile (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11), V.Unchiaşului, de la nr.62 la nr.68 şi de la nr.103 la nr.119.

Preşedinte – Gabriela Violeta Oprescu, Locţiitor – Corina Stoica, Operator calculator – Monica Luiza Muşat.

Înscriși permanente și speciale – 1227

Votanți pe liste permanente și speciale – 430

Votanți pe liste suplimentare – 27

Votanți cu urnă mobilă – 0

Total votanți – 287

Prezență la urne – 38,01%

Secţia nr. 112 – Şcoala Generală nr.4 Apa Sărată – Şoseaua Naţională, cuprinde: str. Şoseaua Naţională, de la nr.1 la nr.71 şi de la nr.2 la nr. 100; Drumul Morii, D.Godeni, V.Unchiaşului, de la nr.2 la nr.60, Boboc, Fătuleşti, Ocnei, Mărcuş, de la nr.1 la nr.19 şi de la nr.2 la nr.18.

Preşedinte – Leontina Ionela Robu, Locţiitor – Romel Norel Nicula, Operator calculator – Gabriela Ţibichi.

Înscriși permanente și speciale – 1227

Votanți pe liste permanente și speciale – 430

Votanți pe liste suplimentare – 27

Votanți cu urnă mobilă – 0

Total votanți – 287

Prezență la urne – 38,01%

Secţia nr. 113 – Grădiniţa nr.1 – str.Drăceşti, cuprinde: str.Drăceşti, Plăieşi, Coasta Grui, Băloaica, Giugeşti, V.Tiţii, V.Ursului, Mărcuă, de la nr.21 inclusiv şi respectiv 20, inclusiv, până la punctul final.

Preşedinte – Iosefina Pescaru, Locţiitor – Gabriela Mihaela Busuioc, Operator calculator – Cătălina Ştefania Răcaru.

Înscriși permanente și speciale – 531

Votanți pe liste permanente și speciale – 231

Votanți pe liste suplimentare – 38

Votanți cu urnă mobilă – 0

Total votanți – 269

Prezență la urne – 50,65%

Secţia nr. 114 – Colegiul Naţional „Dinicu Golescu” – str.N.Vodă, nr.66, cuprinde: str.N.Vodă, de la nr.1 la nr.105, de la nr.2 la nr.100 inclusiv bl.2(86), C.Noica, Zlatian, Negulici, P.Ţuţea, I.L.Caragiale, G-ral Teodorescu, inclusiv bl.A1(2), str. Rahovei, inclusiv bl.3(2), C.Brâncoveanu, de la nr.1 la nr.29 şi de la nr.2 la nr.40, N.Bălcescu, Muzeul Fundeni, Sf. Gheorghe, V.Alecsandri, Alexandru N.Voievod, Şubeşti, W. Mărăcineanu, I.Slavici, Gh.Ulieru, Oituz, Bucegi, Ana Doamna, C.Baraschi, M.Giurăscu, Minerului, Cepleanu, Preot Răuţescu, N.Nicolau, Democraţiei şi Gării.

Preşedinte – Roxana Maria Bragă, Locţiitor – Sorinel Costinel Radu, Operator calculator – Monaliza Elisabeta Mavrodin.

Înscriși permanente și speciale – 1301

Votanți pe liste permanente și speciale – 583

Votanți pe liste suplimentare – 117

Votanți cu urnă mobilă – 0

Total votanți – 700

Prezență la urne – 53,80%

Secţia nr. 115 – Şcoala Gimnazială “C.D. Aricescu” – str. Republicii, nr.3, cuprinde: str.Elena Doamna, Dr.Costea, Matei Basarab, de la nr.1 la nr.59 şi de la nr.2 la nr.32, N.Rizeanu, Sf.Ilie, Decebal, inclusiv Fdt., H. Richard, Piaţa Jurământului, inclusiv bl.A3(2) şi A4(4), Republicii, de la nr.1 la nr.17 şi de la nr.2 la nr.10, N.Iorga, de la nr.1 la nr.17 şi de la nr.2 la nr.10, inclusiv bl.A3(2), C.Popescu, M.T.Rumano, Vlad Ţepeş, C.D.Aricescu.

Preşedinte – Florina Raluca Pistol, Locţiitor – Gabriela Chelu, Operator calculator – Marian Ionuţ Micudă.

Înscriși permanente și speciale – 899

Votanți pe liste permanente și speciale – 406

Votanți pe liste suplimentare – 131

Votanți cu urnă mobilă – 0

Total votanți – 537

Prezență la urne – 59,73%.

 

About The Author

Related posts