3 577 de candidați s-au înscris pe cele 653 de locuri bugetate la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
3 577 de candidați s-au înscris pe cele 653 de locuri bugetate la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”

3 577 de candidați s-au înscris pe cele 653 de locuri bugetate la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”

S-a încheiat etapa de recrutare a candidaților în cadrul concursului de admitere în Academia de Poliție, ce a constat în realizarea dosarului de candidat, susținerea evaluării psihologice și achitarea taxei de înscriere, activități gestionate de serviciile de resurse umane ale structurilor în a căror specializare vor susține admiterea.

Reamintim că această sesiune de admitere va încadra prima promoție de studenți  pe noua structură a Academiei de Poliției „Alexandru Ioan Cuza”, stabilită în baza HG nr. 535 din 13 mai 2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea și funcționarea Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul învățământului superior.

Defalcat pe facultăți, programe de studii și forme de învățământ, concurența se prezintă astfel: în cadrul Facultății de Poliție, Programul Ordine și siguranță publică, la forma cu frecvență, sunt 2530 de candidați înscriși pe cele 430 de locuri (specialitățile poliție, poliție de frontieră, jandarmi, penitenciare).

La Programul Ordine și siguranță publică, frecvență redusă, sunt 294 de candidați înscriși pe cele 50 de locuri (specialitățile poliție, poliție de frontieră, jandarmi), iar la Programul Drept, cu frecvență, sunt 530 de candidați înscriși pe cele 125 de locuri.

În cadrul Facultății de Pompieri, Programul Instalații pentru construcții – pompieri, sunt 223 de candidați înscriși pe 48 de locuri.

În continuare, candidații vor susține probele eliminatorii la nivelul celor 7 centre zonale de selecție, în funcție de  județul de domiciliu.

În perioada 16-22 august 2021, se va derula proba de evaluare a performanței fizice, care constă în parcurgerea unui traseu practic-aplicativ potrivit normelor și baremelor specifice prevăzute de ordinul ministrului afacerilor interne privind activitățile de educație fizică și sport în MAI, conform clipului promovat pe site-ul MAI https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-profesionala/ . Nu se admit contestații.

Proba de evaluare a cunoștințelor se va desfășura în perioada 25 – 26 august 2021.

Candidații declarați admiși, care se încadrează în numărul de locuri scoase la concurs, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba scrisă, vor susține examinarea medicală în perioada 31 august – 19 septembrie 2021. Anunțarea candidaților cu privire la continuarea procedurilor de selecție revine structurii care a realizat recrutarea acestora.

Rezultatele finale sunt aduse la cunoștința candidaților prin afișarea codurilor unice de identificare pe site-ul oficial al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București, https://www.academiadepolitie.ro/  , la data de 22 septembrie 2021.

Pentru informații detaliate cu privire la sesiunea de admitere în cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București din acest an, pot fi consultate site-ul MAI https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-profesionala/, site-ul Academiei de Poliție https://www.academiadepolitie.ro/, precum și site-urile unităților de recrutare.

About The Author

Related posts