Bugetul primăriei Mioveni în 2021 este de 34 milioane de euro
Bugetul primăriei Mioveni în 2021 este de 34 milioane de euro

Bugetul primăriei Mioveni în 2021 este de 34 milioane de euro

Bugetul primăriei Mioveni în 2021 este de 34 milioane de euro. Consiliul Local Mioveni s-a întrunit joi, 8 aprilie în ședință publică extraordinară pentru a supune votului aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al orașului Mioveni pentru anul 2021, precum și estimările acestuia pentru anii 2022-2024; aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2021 al Societății Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL, al SC Servicii Generale Mioveni SRL, al Centrului Cultural Mioveni, al Spitalului Orășenesc Mioveni și al programului anual privind acordarea de finanțări nerambursabile pentru activități nonprofit de interes local și general.

Anul acesta, bugetul local al oraşului Mioveni este de 177.794,83 mii lei, din care aproximativ 127.034,03 mii lei reprezintă venituri proprii. Pentru anul 2021 se are în vedere, în primul rând, continuarea proiectelor aflate în curs de derulare (realizarea podului rutier în cartierul Racovița, finalizarea Sălii Sporturilor, continuarea investițiilor la obiectivele din oraș și la Spitalul Mioveni), finanțarea serviciilor publice, sistemului de sănătate, a educației și culturii.

În ceea ce privește secțiunea investiții, propunerea cheltuielilor a fost fundamentată în concordanță cu Strategia de Dezvoltare a orașului, fiind incluse obiective de investiții propuse atât de consilierii locali și de reprezentanții administrației locale, cât și cele propuse de cetățenii orașului.

Managerii societăților aflate în subordinea Primăriei, Nicolae Tudose și Alin Albu, managerul Centrului Cultural Mioveni, Alin Călinescu și dr. Horia Trăilă, managerul Spitalului Orășenesc, au prezentat succint activitatea instituțiilor pe care le-a manageriat în anul 2020, un an marcat de provocările pandemiei coronavirus și obiectivele avute în vedere pentru 2021.

About The Author

Related posts