Licitație publică pentru vânzarea de masă lemnoasă

Licitație publică pentru vânzarea de masă lemnoasă

Comuna  Schitu  Golești, județul Argeș organizează licitație publică pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior din pădurea situată în zona Valea Cantonului, aflată în  proprietatea publică a comunei Schitu Golești, județul Argeș.

Organizatorul licitației: Primăria comunei Schitu Golești, str. DN 73, nr. 1, sat Schitu Golești, com. Schitu Golești, județul Argeș, tel.: 0248 566 500 ; fax : 0248 529 051; e-mail: primarie@schitugolesti.cjarges.ro.

Data desfășurării și ora începerii licitației: 30.10.2019, ora. 11:00.

Locul desfășurării licitației: Sediul Primăriei com. Schitu Golești din str. DN73, nr.1, Schitu Golești, jud. Argeș;

Tipul licitației: Licitație publică cu preselecție, cu strigare;

Licitația este organizată și se va desfășura potrivit prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. nr. 715 /2017;

Data  desfășurării și ora începerii preselecției: 21.10.2019, ora 11:00;

Data și ora – limită până la care pot fi depuse documentația pentru preselecție și  cererea de înscriere la licitație: 21.10.2019, ora 09:00;

Prețul  de pornire a licitației este de 150 lei/mc iar pasul de licitare este de 5 lei;

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitație este de 391 mc, din care pe specii:

  • fag = 249 mc;
  • salcâm= 9 mc;
  • carpen = 53 mc;
  • cireș păsăresc = 74 mc;
  • gorun = 4 mc
  • molid = 2 mc.

Caietul de sarcini poate fi achiziționat  de la sediul Primăriei Schitu Golești  de luni până vineri, începând cu data de 07.10.2019, între orele 08:30 – 16:00.

Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației.

Persoana de contact: Vlăducă Cătălin, tel. 0248 566 500.

 

About The Author

Related posts