Se construiește un Mall la Câmpulung!?
Se construiește un Mall la Câmpulung!?

Se construiește un Mall la Câmpulung!?

Se construiește un Mall la Câmpulung!? Acesta va fi amplasat pe strada I.C Brătianu, nr.4, în cartier Vișoi, în spatele Carrefour Market. Construirea centrului comercial prevede un tronson parter, construcție cu destinație mixtă – comerț, birouri și alimentație publică, totem cu piloni de susținere și signalistică la sol și pentru construcții, împrejmuire.

Firma care solicită plan de încadrare în teritoriu este S.C. CREATIV GENERAL IMOBILIAR S.R.L. prin proiectant: S.C. DATA MAP S.R.L. – arh. urb. Dumitru BARBU.

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, în perioada 13.01.2021 – 23.01.2021, zilnic în orele de program, publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri scrise, argumentate şi justificate privind intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal.

Consultarea documentaţiei poate fi făcută la sediul administraţiei publice, Compartimentul Strategii Urbane, Gestionare Documentaţii de Urbanism şi Cadastru, cam. 14, parter, în perioada 13.01.2021 – 23.01.2021, zilnic în orele de program.

Observaţiile vor putea fi transmise în scris, numai după consultarea documentaţiei, la Compartimentul Urbanism al Primăriei municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă, nr.127, sau pe adresa de e-mail: primarie@primariacampulung.ro, până în data de 23.01.2021.
Răspunsul la observaţiile transmise va publicat pe pagina de internet a primăriei în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului.

About The Author

Related posts