Se fac din nou angajări la D.G.A.S.P.C Argeș!

Se fac din nou angajări la D.G.A.S.P.C Argeș!

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeș organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 • Serviciul Management de Caz pentru Copil:
  • 2 funcţii publice de execuţie de inspector debutant;
  • 1 funcţie publică de execuţie de inspector, grad profesional asistent;
  • 2 funcţii publice de execuţie de inspector, grad profesional principal;
  • 2 funcţii publice dc execuţie de inspector, grad profesional principal.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • inspector, grad profesional principal:
  • studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, domeniul fundamental – ştiinţe sociale: ramura de ştiinţă – psihologie şi ştiinţe comportamentale; domeniul de licenţă – psihologie, specializarea psihologic sau
  • studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, domeniul fundamental – ştiinţe sociale: ramura de ştiinţă – sociologie: domeniul de licenţă – asistenţă socială, specializarea asistenţă socială sau
  • studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, domeniul fundamental – ştiinţe sociale; ramura de ştiinţă – sociologie; domeniul de licenţă – sociologie, specializarea sociologie;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani.
 • inspector, grad profesional asistent:
  • studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, domeniul fundamental – ştiinţe sociale; ramura de ştiinţă – psihologie şi ştiinţe comportamentale; domeniul de licenţă – psihologie, specializarea psihologie sau
  • studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, domeniul fundamental – ştiinţe sociale; ramura de ştiinţă – sociologie; domeniul de licenţă – asistenţă socială, specializarea asistenţă socială sau
  • studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, domeniul fundamental – ştiinţe sociale; ramura de ştiinţă – sociologie; domeniul de licenţă – sociologic, specializarea sociologie;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an.
 • inspector, grad profesional debutant:
  • studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, domeniul fundamental – ştiinţe sociale; ramura de ştiinţă – psihologie şi ştiinţe comportamentale; domeniul de licenţă – psihologie, specializarea psihologie sau
  • studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, domeniul fundamental – ştiinţe sociale; ramura de ştiinţă – sociologie; domeniul de licenţă – asistenţă socială, specializarea asistenţă socială sau
  • studii universitare absolvite cu diplomă dc licenţă, domeniul fundamental – ştiinţe sociale; ramura de ştiinţă – sociologie; domeniul de licenţă – sociologie, specializarea sociologie;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 24 octombrie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeș, din Pitești, Calea Drăgășani nr. 8, et. 1, telefon 0248/271.131, 0248/271.220.

About The Author

Related posts