A fost activat Centrul Operativ pentru Situatii de Urgență!

A fost activat Centrul Operativ pentru Situatii de Urgență!

A fost activat Centrul Operativ pentru Situatii de Urgență!

În intervalul 3-4 iunie 2019 în bazinul hidrografic Argeș – Vedea au căzut noi cantități mari de precipitații, care au dus la depășirea pragului critic la următoarele stații hidrometrice:

SH Vulturești r. Argeșel              17.8 l/mp         1 h 40 min

SH Berevoiesti     r. Bratia               16.2 l/mp         2h 40 min

SH Ciumești  r. Râul Doamnei         20.6 l/mp   1 h 40 min

SH Buzesti         r. Vedea                21.0 l/mp              20 min

Din cauza precipitațiilor abundente s-au produs scurgeri importante pe versanți și au fost reactivați torenți, apa acumulându-se în zonele joase.

La nivelul ABA Argeș- Vedea este activat Centrul Operativ pentru Situatii de Urgență menținându-se măsurile permanenței personalului de tură și operativ la sediile ABAAV, SGA si SHI și a colectarii datelor de la stațiile hidrometrice în ritm dublat. Se continuă monitorizare cursurilor de apă vizate de avertizările hidrologice în vigoare și intervenţia cu utilajele din dotare acolo unde situația o impune. Prin Sistemele de Gospodărire a Apelor au fost luate măsuri de:

  • supraveghere a tuturor echipamentelor hidromecanice ale barajelor, stațiilor de pompare, nodurilor hidrotehnice din administrare astfel încât acestea să fie funcţionale permanent;
  • urmărire a tuturor punctelor critice pe cursurile de râu (în colaborare cu Comitetele Locale pentru Situații de Urgență)
  • monitorizare (împreună cu CLSU) a podurilor și podețelor (cunoscute cu probleme) pentru tranzitarea în bune condiții a viiturilor și înștiințarea CLSU asupra necesității decolmatării rigolelor, podurilor și podețelor în vederea asigurării scurgerii apelor mari;
  • avertizare telefonică a deținătorilor lacurilor de acumulare cu folosință piscicolă de categoria C si D asupra situației hidrologice, cu interziscerea efectuării de manevre fară acordul reprezentanților ABA Argeș-Vedea;
  • asigurarea materialelor și mijloacelor de apărare împotriva inundațiilor și pregătirea utilajelor pentru intervenții operative la lucrările hidrotehnice din administrare și în caz de necesitate la solicitarea comitetelor pentru situații de urgență.

La această  oră personalul Sistemului de Gospodărire a Apelor Argeș – Vedea acționează pe pârâul Budeasa Mică, în comuna Budeasa, pentru stoparea unei eroziuni a malului. Cu ajutorul unui excavator cu braț lung, se efectuează lucrări de protecție a malului afectat, pe o lungime de aproximativ 100 de metri și pentru protejarea a aproximativ 10 gospodării din apropiere.

Lacurile de acumulare sunt exploatate conform regulamentelor în vigoare, fără a exista probleme. În data de 4 iunie 2019 în principalele lacuri de acumulare din bazinul hidrografic Argeș este stocat un volum de apă de 696 milioane metri cubi (grad de umplere 93.8 %).

În următoarele ore debitele râurilor din bazinul hidrografic Argeș – Vedea vor fi în creştere din cauza precipitațiilor în curs, celor prognozate și propagării. În continuare sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri, cu posibile depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, ca urmare a  precipitaţiilor prevăzute sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ.

 

Situație precipitații județul Argeș în perioada 02-04 iunie

Denumire Post Hidrometric Râu Județ Precip (l/mp)
02 -03 iun 2019 – ora 06.00
Precip (l/mp)
03 -04 iun 2019 – ora 06.00
Total (l/mp)
02-04 iun 2019
Căpățâneni Argeș AG 2,1 28,6 30,7
Arefu. Arefu AG 2,1 28,6 30,7
Brădet Vâlsan AG 3,2 23 26,2
Mălureni Vâlsan AG 5 30,2 35,2
Dârmănești Râul Doamnei AG 11,4 33,6 45
Ciumești Râul Doamnei AG 25,2 46 71,2
Bălilești Bratia AG 18,1 27,5 45,6
Piscani Râul Târgului AG 12 26,1 38,1
Vulturești Argeșel AG 7 26,2 33,2
Mioveni Argeșel AG 12 26,1 38,1
Priboieni Cârcinov AG 6 29,7 35,7
Dobrești Cârcinov AG 13,7 29,5 43,2
Rucăr Râușor AG 2,8 22,8 25,6
Ciobani Cotmeana AG 48,5 8 56,5
Berevoiești Bratia AG 3,5 22,8 26,3
           

 

 

Denumire Stație Meteorologică Județ Precip (l/mp)
02 -03 iun 2019 – ora 06.00
Precip (l/mp)
03 -04 iun 2019 – ora 06.00
Total PP (l/mp)
02-04 iun 2019
Morărești AG 12,2 36 48,2
Pitești AG 31 19 50
Stolnici AG 44,4 30,8 75,2
Denumire Post Pluvio Județ Precip (l/mp)
02 -03 iun 2019 – ora 06.00
Precip (l/mp)
03 -04 iun 2019 – ora 06.00
Total PP (l/mp)
02-04 iun 2019
Costești AG 35 30,5 65,5
Rociu AG 19 9 28
Vedea AG 33   33
Ungheni AG 39 14,3 53,3
Denumire baraj Județ Precip (l/mp)
02 -03 iun 2019 – ora 06.00
Precip (l/mp)
03 -04 iun 2019 – ora 06.00
Total PP (l/mp)
02-04 iun 2019
Vâlcele AG 7,4 58 65,4
Budeasa AG 17,1 33,7 50,8
Bascov AG 19,4 31,5 50,9
Râușor AG 3 11 14
Mărăcineni AG 13,5 22,4 35,9
Pitești AG 25 22 47
Golești AG 13 30,5 43,5
Pecineagu AG 6,2 30,1 36,3

 

About The Author

Related posts