Se fac controale drastice la cei care desfăşoară activităţi cu explozivi de uz civil sau articole pirotehnice
Se fac controale drastice la cei care desfăşoară activităţi cu explozivi de uz civil sau articole pirotehnice

Se fac controale drastice la cei care desfăşoară activităţi cu explozivi de uz civil sau articole pirotehnice

În perioada 02.11.2015 – 08.01.2016 ITM Argeş va efectua controale de verificare a respectării prevederilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă la desfăşurarea activităţilor cu explozivi de uz civil sau articole pirotehnice în cadrul Campaniei naţionale privind verificarea activităţilor cu articole pirotehnice. De asemenea, în această perioadă persoanele fizice şi juridice ce desfăşoară activităţi cu articole pirotehnice se autorizează sau cer avizul pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ cu acestea. Având în vedere cele arătate, se impune efectuarea de controale la toţi deţinătorii de astfel de articole, pentru a se verifica dacă: aceştia sunt autorizaţi conform legii de către Inspectoratul Teritorial de Muncă şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie; mişcarea articolelor pirotehnice, respectiv intrarea şi ieşirea acestora se face în baza documentelor prevăzute de lege; transportul articolelor respective se face conform prevederilor legale; depozitarea acestora este conformă; daca nu sunt depăşite cantităţile aprobate pentru a fi depozitate; articolele sunt etichetate conform legii şi au aplicate instrucţiuni de utilizare în limba română. Se vor verifica şi puncte de lucru ale societăţilor ce desfăşoară activităţi ce cad sub incidenţa celor de mai sus. Controlul va fi continuat în cursul aceleiaşi zile sau cel târziu în cursul zilei următoare la sediul social al societăţii, după verificarea punctelor de lucru, unde se va încheia procesul verbal de control cu reprezentantul legal al societăţii, precum şi după caz, procesul verbal de constatare a contravenţiilor. Toate neconformităţile ce vor fi constatate cu ocazia controalelor care se vor efectua pe perioada derulării campaniei, vor fi sancţionate conform prevederilor cap. IV din Legea nr.126/1995, modificată şi completată, şi din Norma tehnică de aplicare a Legii nr.126/1995 aprobată prin H.G. nr.536/2002, modificată şi completată. În situaţia în care este necesar, în baza protocolului încheiat între Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeş şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş, inspectorii de muncă vor colabora cu reprezentanţii poliţiei.

 

About The Author

Related posts