Şedintă ordinară la Mioveni!

Şedintă ordinară la Mioveni!

Joi, 17 septembrie, de la ora 17.00, va avea loc şedinţa publică ordinară a Consiliului Local Mioveni, ce se va desfăşura prin intermediul unei platforme online de videoconferință.

Vor fi discutate, printre altele:

–  aprobarea Planului de măsuri şi activităţi pentru trimestrul IV, anul 2020 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mioveni;

–       aprobarea investiţiei – extindere conductă  de distribuţie  gaze naturale pe strada Perilor, oraşul Mioveni;

–    aprobarea investiţiei – extindere conductă  de distribuţie  gaze naturale pe Bulevardul Dacia punct ” Dealul Bisericii”, oraşul Mioveni;

–        acordarea unui ajutor de urgenţă domnișoarei Dobre Iris Andreea;

–         aprobarea rectificării Bugetului Local;-        aprobarea Regulamentului privind Repartizarea, Închirierea, Administrarea şi Exploatarea locuinţelor din cadrul Blocului B – Grup Şcolar Colibaşi, precum și a chiriilor nominale ale acestora;-  aprobarea mofidicării organigramei și a statului de funcții ale Centrului Cultural Mioveni;

–  aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către S.C. Distribuţie Energie Oltenia S.A. a  capacităţilor energetice corespunzătoare cotei de proprietate a Unității Administrativ-Teritoriale Oraşul Mioveni realizate prin cofinanţarea obiectivului de investiţii „ Extindere reţea electrică pentru  alimentare cu energie electrică  strada Prunilor, oraşul Mioveni, judeţul Argeş” etc.

About The Author

Related posts