Trei pionieri în domeniul industriei și cercetării nucleare au devenit cetăţeni de onoare

Trei pionieri în domeniul industriei și cercetării nucleare au devenit cetăţeni de onoare

Trei pionieri în domeniul industriei și cercetării nucleare au devenit cetăţeni de onoare. În programul evenimentelor dedicate Zilei Naţionale, 1 Decembrie, autorităţile de la Mioveni au inclus şi oferirea a 3 titluri de cetăţeni de onoare. Distincțiile  au fost acordate în cadrul unei ceremonii care a avut loc joi, 29 noiembrie 2018, în sala de ședințe a primăriei Mioveni.

Profesorul ing. Ion Victor Popescu, ing. dr. Galeriu Constantin și ing. Ciocănescu Marin, au fost declaraţi oficial cetăţeni de onoare ai orașului Mioveni.

Gazdele evenimentului au fost primarul Ion Georgescu, viceprimarul Aurel Costache și senatorul Șerban Valeca, iar dintre invitați au făcut parte reprezentanții delegațiilor din orașele înfrățite, angajați ai instituției și consilieri locali.

Personalitate marcantă în domeniul cercetării nucleare din România, cercetător științific gradul I, inginer și doctor în tehnologia de fabricație a elementelor combustibile nucleare pentru reactorii energetici, GALERIU CONSTANTIN ANTONIU a avut o carieră remarcabilă, în care și-a adus o contribuție deosebit de importantă la dezvoltarea unei ramuri extrem de importante și unice în industria nuclearelectrică din România. Activitatea sa a fost recunoscută și apreciată de cele mai importante instituții și agenții de profil atât ale statului român, cât și la nivel european, pentru promovarea energiei nucleare în România și pentru contribuția adusă la susținerea programului nuclear românesc, prin înființarea și dezvoltarea singurei Fabrici de Combustibil Nuclear din România.

Numele său se contopește cu istoria Fabricii de Combustibil Nuclear Mioveni, fiind cel care a transformat secția de combustibil din cadrul Institutului de Cercetari Nucleare, în actuala Fabrică de Combustibil Nuclear ca entitate distinctă, unde timp de de 17 ani (1992 – 2009) a condus institutia din postura de Director General.
Personalitate importantă în domeniul cercetării nucleare din România, recunoscut la nivel european, fizician, profesor și cercetător, prof. Ing. ION VICTOR POPESCU a avut o activitate remarcabilă în dezvoltarea programului național de cercetare, dezvoltare si inovare în tehnologia nucleară.

În cei 76 de ani de viață, aproape 40 de ani i-a trăit pe platforma ICN-FCN de la Mioveni, contribuind activ la dezvoltarea si implementarea unor proiecte extrem de importante pentru statul român, atât în plan științific, cât și din punct de vedere economic.
A ocupat numeroase funcții de conducere în sistemul de infrastructură critică național – coordonator al Programului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare “ORIZONT 2000”, șeful Departamentului Tratare Deșeuri Radioactive, coordonator al programului de gestionare a Deșeurilor Radioactive și a Combustibilului Uzat RATEN ICN Mioveni, coordonator al Stației pentru sortarea minereului de uraniu, partener în cadrul a cinci proiecte nationale de cercetare în domeniul decontaminării și tratării deșeurilor radioactive.

Cu peste 50 de ani de activitate intensă în domeniul industriei și cercetării nucleare din România, la onorabila vârstă de 77 de ani, ing. CIOCĂNESCU MARIN este în continuare un vector important de resurse științifice și profesionale, aflat încă în activitate în cadrul RATEN – ICN, fiind considerat unul dintre cei mai apreciați experți din România, în problemele de securitate în instalațiile nucleare și activități asociate acestora.

Fost director al Institutului de Cercetări Nucleare de la Mioveni, ing. CIOCĂNESCU MARIN a avut și continuă o carieră remarcabilă, în care și-a adus o contribuție deosebit de importantă la dezvoltarea și promovarea energiei nucleare în România, precum și în susținerea programului nuclear românesc, în contextul politicilor internaționale privind sectorul nuclear și de neproliferare.

About The Author

Related posts