8.6 C
Campulung Muscel
miercuri, 17 aprilie, 2024

Anunț LICITAȚIE PUBLICĂ în localitatea Schitu Golești

Alte Știri

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE PUBLICĂ PENTRU ÎNCHIRIEREA SPAȚIULUI COMERCIAL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 106 MP ȘI A TERENULUI AFERENT ACESTUIA ÎN SUPRAFAȚĂ DE 298 MP, IMOBIL SITUAT ÎN COMPLEXUL LĂZĂREȘTI, APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI SCHITU GOLEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ

  1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact:

Comuna Schitu Golești, str. DN73, nr.1, sat Schitu Golești, județul Argeș; CIF 4122469,  telefon 0248/566500, fax 0248/529051; e-mail primarie@schitugolesti.cjarges.ro.

  1. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

Spațiu cu destinație comercială în suprafață de 106 mp și terenul aferent acestuia în suprafață de 298 mp, imobil situat în Complexul Lăzărești, aparținând domeniului public al Comunei Schitu Golești, județul Argeș.

Închirierea se face conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local Schitu Golești nr. 8/30.01.2024.

  1. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini și în fișa de date a procedurii.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:

Documentația de atribuire se poate ridica, pe baza unei solicitări, de la sediul Primăriei Schitu Golești.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire:

Compartiment registratură, secretariat din cadrul Primăriei Comunei Schitu Golești, sat Schitu Golești, str. DN73, nr.1, județul Argeș.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul:

Nu este cazul.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 05.03.2024, ora 16:00.

  1. Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 12.03.2024, ora. 16:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Schitu Golești, sat Schitu Golești, str. DN73, nr.1, județul Argeș.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar în original.

  1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:

18.03.2024, ora.11:00, la sediul Primăriei Comunei Schitu Golești, sat Schitu Golești, str. DN73, nr.1, județul Argeș.

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:

Tribunalul Argeș, Municipiul Pitești, Bdul I.C. Brătianu, nr.7, județul Argeș; tel.0248/224019, fax. 0248/212410; e-mail: tr-arges@just.ro.

  1. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 16.02.2024.
Ultimele Știri

Lumeee, lumeeeee se deschid porțile unei celebre bănci din România. E valabil pentru sediile din zeci de orașe!

Lumeee, lumeeeee se deschid porțile unei celebre bănci din România. E valabil pentru sediile din zeci de orașe! Banca Națională...

Alte știri din aceeași categorie