Apa de la robinete este conformă microbiologic, o demonstrează analizele!
Apa de la robinete este conformă microbiologic, o demonstrează analizele!

Apa de la robinete este conformă microbiologic, o demonstrează analizele!

Apa de la robinete este conformă microbiologic, o demonstrează analizele! Vă transmitem mai jos rezultatele analizelor la plecarea din Staţia de Tratare Calea Pietroasă şi din două puncte ale reţelei de distribuţie (mal stâng-mal drept):    

 1. Tip probă: apă potabilă

Client: S.C. EDILUL CGA S.A.

Loc de prelevare: Plecare Staţia de Tratare Calea Pietroasă.

Data executării: 16.11.2020.

Proba prelevată conform SR ISO 5667-5/1998 şi ISO 19458/2006 (E).

Observaţii: apa se încadrează în valorile admise, conform Legii calităţii apei nr. 458/2002 cu completările ulterioare.

pH: (valoare admisă: 6,5-9,5 unităţi de pH), valoare obţinută: 7,2.

Turbiditate: (valoare admisă: < 5 FNU), valoare obţinută: 0,52 FNU.

Amoniu (NH4+): (valoare admisă: 0,50 mg/l), valoare obţinută: ˂0,03 mg/l.

Azotaţi (NO3) (valoare admisă: 50 mg/l), valoare obţinută: 1,12 mg/l.

Azotiţi (NO2) (valoare admisă: 0,50 mg/l), valoare obţinută: ˂0,01mg/l.

Clor rezidual (Cl2) liber (valoare admisă: 0,1-0,5 mg/l), valoare obţinută: 0,5 mg/l

Duritate totală (valoare admisă: 5 grade germane), valoare obţinută: 1,96. Din punct de vedere microbiologic, apa este conformă.

2. Tip probă: apă potabilă

Client: S.C. EDILUL CGA S.A.

Loc de prelevare: str. Valea Romanestilor (mal drept).

Data executării: 16.11.2020.

Proba prelevată conform SR ISO 5667-5/1998 şi ISO 19458/2006 (E).

Observaţii: apa se încadrează în valorile admise, conform Legii calităţii apei nr. 458/2002 cu completările ulterioare.

pH: (valoare admisă: 6,5-9,5 unităţi de pH), valoare obţinută: 7,7.

Turbiditate: (valoare admisă: < 5 FNU), valoare obţinută: 1,28 FNU.

Amoniu (NH4+): (valoare admisă: 0,50 mg/l), valoare obţinută: ˂0,03 mg/l.  Azotaţi (NO3) (valoare admisă: 50 mg/l), valoare obţinută: 1,14 mg/l.

Azotiţi (NO2) (valoare admisă: 0,50 mg/l), valoare obţinută: ˂0,01 mg/l. 

Clor rezidual (Cl2) liber (valoare admisă: 0,1-0,5 mg/l), valoare obţinută: 0,25 mg/l

Duritate totală (valoare admisă: 5 grade germane), valoare obţinută: 2,35.

Din punct de vedere microbiologic, apa este conformă.

3. Tip probă: apă potabilă

Client: S.C. EDILUL CGA S.A.

Loc de prelevare: str. Dracesti-Marcus (mal drept).

Data executării: 16.11.2020.

Proba prelevată conform SR ISO 5667-5/1998 şi ISO 19458/2006 (E).

Observaţii: apa se încadrează în valorile admise, conform Legii calităţii apei nr. 458/2002 cu completările ulterioare.

pH: (valoare admisă: 6,5-9,5 unităţi de pH), valoare obţinută: 7,7.

Turbiditate: (valoare admisă: < 5 FNU), valoare obţinută: 1,75 FNU.

Amoniu (NH4+): (valoare admisă: 0,50 mg/l), valoare obţinută: ˂0,03 mg/l.   

Azotaţi (NO3) (valoare admisă: 50 mg/l), valoare obţinută: 1,11 mg/l.

Azotiţi (NO2) (valoare admisă: 0,50 mg/l), valoare obţinută: ˂0,01 mg/l .

Clor rezidual (Cl2) liber (valoare admisă: 0,1-0,5 mg/l), valoare obţinută: 0,05 mg/l.

Duritate totală (valoare admisă: 5 grade germane), valoare obţinută: 2,24.

Din punct de vedere microbiologic, apa este conformă.

About The Author

Related posts