-2 C
Campulung Muscel
joi, 30 noiembrie, 2023

Cât de săracă trebuie să fie familia din care provine elevul ca acesta să ia bursă socială

Alte Știri

Cât de săracă trebuie să fie familia din care provine elevul ca acesta să ia bursă socială. O familie din România trebuie să nu câștige jumătate din venitul minim pe țară pentru ca elevii să primească bursă. Un prag pe care nu îl ating multe familii.

Bursa socială acordată elevilor este condiționată de venitul părinților.

Valoarea bursei este de 300 de lei pe lună. Și poate fi mărită de consiliile de administrație ale școlilor în funcție de sumele alocate de autoritățile administrației publice locale.

Cine poate lua bursă

a) elevi proveniți din familii care realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie. Salariul minim net pe economie în România este de 1898 de lei. Astfel, un membru de familie nu trebuie să câștige mai mult de 949 de lei pentru a primi bursă.

Atenție: se iau în vedere toate veniturile inclusiv cele legate de drepturile de autor sau veniturile din munci sezoniere.

Cât de săracă trebuie să fie familia din care provine elevul ca acesta să ia bursă socială

b) elevi minori, respectiv elevi în risc de excluziune socială, neangajați pe piața muncii și înscriși în formele de învățământ cu frecvență redusă. Sau în programele educaționale de tip „A doua șansă”, a căror familie realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitului pe venit, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie;

se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;

c) elevi proveniți din familii care beneficiază de venit minim de incluziune.

Există elevi care primesc bursă indiferent de nivelul salarial al familiei:

c) elevi cu unul sau ambii părinți decedați și elevi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgență, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;

d) elevi care provin din familii monoparentale, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;

e) elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului.

Ce documente trebuie depuse

cererea părintelui/reprezentantului legal/elevului major;

declarație pe propria răspundere privind veniturile nete, cu caracter permanent, obținute pe ultimele 12 luni anterioare cererii. Venituri realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit. Și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei;

documente doveditoare ale componenței familiei, așa cum este definită la art. 5: certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani.

Actele de identitate ale persoanelor care au peste 14 ani.

Acte de stare civilă, sentință judecătorească din care să rezulte stabilirea domiciliului copilului/copiilor la unul dintre părinți.

Certificat de deces.

Decizia instanței de menținere a stării de arest.

Raport de anchetă socială în cazul părinților dispăruți, după caz.

Ultimele Știri

Vestea grozavă a zilei. Pensionarii primesc „a 13-a pensie” în decembrie

Vestea grozavă a zilei. Pensionarii primesc „a 13-a pensie” în decembrie.  Cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă din acest an...

Alte știri din aceeași categorie