Consiliului Consultativ al ANFPISDR, entitate cu rol strategic în promovarea și dezvoltarea învațământului profesional în sistem dual

Consiliului Consultativ al ANFPISDR, entitate cu rol strategic în promovarea și dezvoltarea învațământului profesional în sistem dual

Consiliului Consultativ al ANFPISDR, entitate cu rol strategic în promovarea și dezvoltarea învațământului profesional în sistem dual

 

La sediul Camerei de Comerț și Industrie a României, a avut loc prima întrunire a Consiliului Consultativ al Autorității Naționale pentru Formare Profesională în Sistem Dual din România (ANFPISDR).

La întrunire, au participat reprezentanți ai mediului de afaceri, context în care participanții au reconfirmat că dezvoltarea economică și socială durabilă este posibilă doar în cazul în care întreprinderile, mediul academic, instituțiile de învățământ și instituțiile care lucrează în domeniul ocupării forței de muncă și al mobilității forței de muncă lucrează împreună.

În cadrul întâlnirii, principalele teme au fost legate, atât de inventariererea problemelor cu care se confruntă mediul economic și socio-profesional, cât și de identificarea soluțiilor, context în care reprezentanții ANFPISDR, au subliniat importanța formării profesionale inițiale în sistem dual pentru viitorul profesional al copiilor și tinerilor, precum și rolul major al Autorității în crearea unei corespondențe reale: ȘCOALĂ – ELEV- AGENT ECONOMIC.

În contextul promovării învățământului profesional în sistem dual,  dl. Ion Gabriel Bratu, președintele ANFPISDR, a adus mulțumiri tuturor participanților pentru implicarea directă și suportul oferit ANFPISDR în organizarea și dezvoltarea formării profesionale inițiale în sistem dual, implicare materializată prin încheierea acordurilor de parteneriat, atât cu Camera de Comerț și Industrie a României, Camera de Comerț și Industrie România – Israel, Camera de Comerţ şi Industrie Româno – Germană, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, precum și cu Camerele de Comerț și Industrie  Iași, Constanța, Brașov, Mehedinți, Mureș, Timiș, Bistrița- Năsăud și Argeș, confimându-se astfel  preocuparea comună pentru consolidarea pieței de forței de muncă la nivel național, dar și avantajul de a cunoaște în detaliu specificul fiecărei regiuni în parte, urmărindu-se îndeaproape un echilibru în dezvoltarea acestora, stabilindu-se un  contact permanent și eficient  cu operatorii economici din regiuni și îndrumarea acestora în cunoașterea pașilor pentru a se înregistra în învățământul dual.

Evenimentul a confirmat că în vederea elaborării formei finale a Strategiei ANFPISDR, strategie care să transpună în planuri de acțiune întreaga viziune de dezvoltare și atingerea țintelor propuse, este nevoie de o abordare reală și transparentă, prin consultarea reprezentanților mediului economic, înființarea și funcționarea Consiliului Consultativ al Autorității,  entitate – suport spre care se  îndreaptă beneficiarii acestui sistem de formare profesională.

About The Author

Related posts