9.2 C
Campulung Muscel
vineri, 19 aprilie, 2024

Proiecte importante discutate la ședința Comitetului de Bazin Argeș-Vedea

Alte Știri

Comitetul de Bazin Argeș-Vedea s-a întrunit la Giurgiu cu prilejul Zilei Mondiale a Apei. După citirea mesajelor ministrului mediului și al directorului Administrației Naționale “Apele Român” pe tema apei și dezvoltării durabile s-a trecut la dezbaterea temelor programte pentru întâlnire. A fost prezentat proiectului Planului de Management al spațiului hidrografic Argeș-Vedea (2016 – 2021 – etapa a doua de planificare) și stadiul implementării proiectului WATMAN – Sistemul Informatic pentru Managementul Integrat al Apelor.

Planul de Management al spațiului hidrografic Argeș-Vedea prezintă atât etapele ce trebuie parcurse pentru a îmbunătăți calitatea mediului acvatic cât și activitățile necesare pentru implementarea acestuia. Informaţiile prezentate de document reprezintă cea mai recentă evaluare a presiunilor şi a impactului acestora asupra mediului acvatic, progresele înregistrate în atingerea obiectivelor pentru anul 2021 şi identifică problemele importante privind gospodărirea apelor, care încă afectează, în mod direct sau indirect, starea apelor de suprafaţă şi subterane.

Referitor la stadiul implementării proiectului WATMAN – Sistemul Informatic pentru Managementul Integrat al Apelor au fost prezentate obiectivele ce sunt în curs de realizare la nivelul bazinului hidrografic: un centru de coordonare; 7 stații de monitorizare zonale de nivel (la fiecare subunitate); 21 de stații automatizate cu senzori de monitorizare a barajelor; 15 stații automatizate cu instrumente de măsură a precipitațiilor lichide și solide și afluenților; 5 stații automatizate cu senzori pentru măsurarea debitelor la folosințele de apă; 13 stații automatizate cu senzori pentru măsurarea debitelor pe derivații; 3 stații automatizate cu senzori pentru monitorizarea calității apei; 2 centre de intervenție rapidă în cazul situațiilor de urgență.

Cu ocazia ședinței Comitetului de Bazin Argeș – Vedea a avut și conferința de diseminare a informaţiilor în cadrul proiectului „Danube WATER integrated management”. Printre obiectivele proiectului regăsim: stabilirea unor metodologii și standarde comune de monitorizare a apei intre cele două țări, România și Bulgaria; organizarea unor baze de date comune, cu interfeţe pentru schimbul de date şi schimb de date cu publicul larg, cum se cere prin Directiva INSPIRE; dotarea cu echipamente moderne, compatibile cu cele din statele UE; modernizarea și armonizarea monitoringului calitativ și a laboratoarelor din cele 2 țări; avertizări în caz de inundaţii, ape mici şi poluării accidentale, pentru autoritățile din zona de frontieră; creşterea gradului de conştientizare publică prin campanii de informare privind protecţia şi gestionarea mediului în zona transfrontalieră. Prin acest proiect s-a achiziţionat o navă care a fost dotată cu un laborator cu aparatură modernă pentru măsurători cantitative și calitative de apă, s-au montat senzori pentru secţiuni de monitorizare și foraje, precum și echipamente pentru dotarea staţiilor hidrometrice și a laboratoarelor din zona comună a Dunării.

Ultimele Știri

Se schimbă banii. Se trece la moneda euro! Toată lumea trebuie să știe asta!

Se schimbă banii. Se trece la moneda euro! Toată lumea trebuie să știe asta! România, la coada Uniunii Europene...

Alte știri din aceeași categorie