35.2 C
Campulung Muscel
marți, 16 iulie, 2024

Ședință ordinară cu 11 puncte pe ordinea de zi!

Alte Știri

Ședință ordinară cu 11 puncte pe ordinea de zi! Astăzi consilierii locali se vor întâlni la ora 16.00, pentru a vota sau nu toate proiectele de pe ordinea de zi:

1.Prezentarea şi aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor anterioare;

2.Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2018;

3.Proiect de hotărâre cu privire la acordarea scutirilor la plată a majorărilor şi penalităţilor de întârziere aferente creanţelor bugetare restante, provenind din neplata la termen a impozitelor şi taxelor locale, a redevenţelor şi a chiriilor datorate bugetului local al Municipiului Câmpulung, de către contribuabili persoane fizice cu domiciliul în Municipiul Câmpulung;

4.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de execuţie al Municipiului Câmpulung la 30.09.2018;

5.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea, actualizarea sau completarea, după caz, a anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 72 din 23.09.1999 privind însuşirea bunurilor aparţinând domeniului public al Municipiului Câmpulung, înregistrarea acestora în contabilitate şi darea în administrare instituţiilor aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung;

6.Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea unei locuinţe A.N.L. familiei Hirică Iasmina;

7.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul “Reconversie centrală în sală multifuncţională” – Şcoala Gimnazială Nanu Muscel;

8.Proiect de hotărâre cu privire la aprobare concesionare teren în suprafaţă mp, situat în Municipiul Câmpulung, Calea Măgurii, punct Poligon, judeţul Argeş;

9.Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Câmpulung “Teren intravilan categoria de folosinţă curţi construcţii în suprafaţă de 1018 mp” situat în Câmpulung, strada Şoseaua Naţională, FN, judeţul Argeş”;

10.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C PIEŢE – SERVICII COMUNITARE MUSCEL S.R.L;

11.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Câmpulung;

12.Diverse.

Ultimele Știri

Cel mai tânăr prefect din România a ascultat problemele locuitorilor din Bughea de Jos

Cel mai tânăr prefect din România a ascultat problemele locuitorilor din Bughea de Jos. Prefectul Dragoș Predescu face vizite de...

Alte știri din aceeași categorie