“Masă Rotundă la Nivel Înalt”

“Masă Rotundă la Nivel Înalt”

“Masă Rotundă la Nivel Înalt”

Reprezentanții Autorității Naționale Pentru Formare Profesională Inițială In Sistem Dual din România, Ion Gabriel Bratu – președinte, Nicolae Soare – consilier președinte şi Mihaela Grigore – consilier promovare, au participat la evenimentul “Masă Rotundă la Nivel Înalt” organizat de Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), în sala de evenimente a Hotelului Ibis – Palatul Parlamentului.

CNDIPT dezvoltă proiectul Learning by Doing, finanțat prin Programul Transnațional Dunarea 2014-2020, care își propune stabilirea unui cadru comun pentru actorii relevanți din învățământul profesional și tehnic din Regiunea Dunării, iar valorificarea învățării la locul de muncă în cadrul învățământului profesional și tehnic, ocupă un loc central în proiect, fiind un răspuns rapid la nevoile pieței muncii. În acest scop, proiectul propune o abordare aronizată a nivelelor local- regional- național, specifică învățământului profesional și tehnic.

Din experiența celor 20 de luni de dezvoltare inovativă și implementare a activităților în Județul Hunedoara, ulterior multiplicate la nivel național s-au concretizat trei direcții de posibile intervenții prin recomandările de politici specifice învățământul profesional și tehnic, în acord cu Strategia educației și formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020:

  • Asigurarea calității învățământului profesional și tehnic;
  • Acces la educație în învățământul profesional și tehnic;
  • De la dual la trial – Modele locale de abordare a învățării la locul de muncă.

În cadrul întrunirii, Ion Gabriel Bratu, președintele ANFPISDR, a punctat aspectele esențiale legate de oportunitățile de inserție pe piata muncii a absolvenților de școală profesională in sistem dual. De asemenea, președintele ANFPISDR, Gabriel Bratu, a fost invitat la o intâlnire cu operatorii economici din judeţul Dâmbovița în vederea promovării oportunităților oferite de școlarizarea in sistem dual.

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Daniel Comănescu și inspector școlar general adjunct, Stroe Elena Cristina au prezentat situația de la Arctic Găiești. Numărul de angajaţi de care Arctic are nevoie la Ulmi se apropie de 1.000, însă numărul total de angjaţi care vor lucra pe platforma creată de Arctic, însemnând cel puţin 5 firme mari în Ulmi, Comişani şi Văcăreşti, ajunge la 5000.

 

About The Author

Related posts