11.7 C
Campulung Muscel
sâmbătă, 25 mai, 2024

”Apele Române” implementează proiectul WATMAN

Alte Știri

Administraţia Naţională ”Apele Române” implementează proiectul ”WATMAN – Sistem informaţional pentru Managementul Integrat al Apelor – Etapa I”, proiect  prin care se pun bazele aplicării strategiei naţionale pentru managementul resurselor de apă, inclusiv a situațiilor generate de fenomene hidrologice extreme (secetă și ape mari, poluări sau accidente la sistemul  de gospodărire a apelor) în caz de dezastre, elaborată de Ministerul Mediului , Apelor şi Pădurilor (MMAP).

Lucrările de infrastructură propuse, echipamentele și dotările, vor fi instalate în puncte distincte pe întreg teritoriul românesc, în toate cele 11 Bazine Hidrografice: Someș-Tisa, Crișuri, Mureș, Banat, Jiu, Olt, Argeș – Vedea, Buzău – Ialomița, Siret, Prut – Bârlad și Dobrogea – Litoral.

Proiectul are o valoare de 63 milioane de euro, din care 85% sunt fonduri europene, iar restul de 15% este cofinanţat de la bugetul de stat.

Durata de implementare a proiectului este de 12 luni.

Obiectivul general al proiectului WATMAN este de a contribui la managementul sustenabil al resurselor de apă în majoritatea zonelor, prin implementarea măsurilor structurale şi nestructurale şi de a ajuta la realizarea obiectivelor POS Mediu, în vederea reducerii incidenţei dezastrelor naturale ce afectează populaţia României.

Printre obiectivele specifice socio – economice regăsim: întărirea capacității de intervenție în caz de inundaţii a A.N. ”Apele Române”, dar și îmbunătăţirea sistemului de alarmare și avertizare a populației din zonele afectate de inundații și reducerea timpului de reacție, în vederea prevenirii efectelor inundațiilor.

Proiectul îndeplinește obiectivul global al POS Mediu de protecție și îmbunătățire a calității mediului, precum şi a standardelor de viaţă în România, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu.

Implementarea proiectului va avea un impact pozitiv considerabil asupra populației prin faptul că aproximativ 1,5 milioane de locuitori din zonele vulnerabile vor beneficia de informații, în timp real, privind evoluția și gestionarea fenomenelor hidrologice extreme, iar riscul de producere a acestora va fi diminuat cu 7% la nivelul celor 11 bazine hidrografice din România.

Informaţii suplimentare specifice Administraţiei Bazinale de Apă Argeș -Vedea

Beneficiile directe ale proiectului WATMAN la nivelul bazinului hidrografic Argeș -Vedea sunt: optimizarea securității și a eficienței infrastructurii lucrărilor hidrotehnice deja existente aflate în administrarea Administrația Bazinale de Apă Argeș-Vedea;  informatizarea sistemului de colectare a datelor provenite de la stațiile automate care  vor fi montate la nivelul barajelor de importanță majoră; monitorizarea de la distanţă, 24 din 24 de ore și în timp real, a modului de comportare a construcțiilor hidrotehnice; retehnologizarea mijloacelor de intervenție: folosirea tehnologiei ”apă contra apă”; integrarea tuturor informațiilor la nivel electronic și comunicarea cât mai rapidă și în timp real între autoritățile responsabile.

La nivelul Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea prin proiectul WATMAN se vor realiza: un centru de coordonare; 7 stații de monitorizare zonale de nivel (la fiecare subunitate); 21 de stații automatizate cu senzori de monitorizare a barajelor; 15 stații automatizate cu instrumente de măsură a precipitațiilor lichide și solide și afluenților; 5 stații automatizate cu senzori pentru măsurarea debitelor la folosințele de apă; 13 stații automatizate cu senzori pentru măsurarea debitelor pe derivații; 3 stații automatizate cu senzori pentru monitorizarea calității apei; 2 centre de intervenție rapidă în cazul situațiilor de urgență. Valoarea totala a produselor, serviciilor și lucrărilor prevazute a se realiza la nivelul Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea este de aproape  de 37 milioane lei, fără TVA. 

Realizarea sistemului informațional pentru managementul integrat al apelor va permite monitorizarea permanentă, on line, a datelor de gospodărire a apelor, necesare exploatării în siguranță a lucrărilor hidrotehnice și pentru protejarea împotriva inundațiilor. La barajele aflate în administrare se vor monta stațiile automatizate care vor prelua datele de gospodarire a apelor (cota în acumulare, volumul stocat, volumul de atenuare disponibil, imagini amonte și aval, imagine de pe mira hidrometrică, etc.). Stațiile automatizate de pe cursurile de apă vor măsura volumul precipitațiilor solide sau lichide și vor transmite datele on line. Astfel va crește precizia prognozelor hidrologice, iar comunicarea cu administrațiile publice locale, privind apărarea împotriva inundațiilor, se va putea realiza în timp util intervențiilor. 

Cele doua centre de intervenție rapidă (Ștefănești jud. Argeș și Mihăilești jud. Giurgiu) sunt deja dotate cu utilaje necesare intervențiilor în cazul apelor mari sau poluărilor. Au fost realizate dotări precum, 1600 m diguri gonflabile, 3 mașini de umplut saci cu nisip, palplanșe metalice, dispozitiv de bătut palplanșe prin vibrare, tractor cu remorcă, sisteme de iluminat, un laborator mobil, o  barca cu motor, etc.

Ultimele Știri

Cei mai îndrăgiți într-un mega concert Delafun la restaurantul Curtea Veche din Câmpulung Muscel

Cei mai îndrăgiți într-un mega concert Delafun la restaurantul Curtea Veche din Câmpulung Muscel. Deschis recent în orașul de...

Alte știri din aceeași categorie