11.7 C
Campulung Muscel
marți, 27 februarie, 2024

S-au pus bazele programelor de voluntariat la Universitatea din Pitești!

Alte Știri

În cadrul proiectului „Adaptarea programelor de studii universitare la Cadrul National al Calificărilor din Invăţământul Superior în vederea îmbunătăţirii ofertei educaţionale, crearea şi implementarea unor instrumente informatice specifice care să asigure extinderea oportunităţilor de învăţare şi interacţiunea cu mediul de afaceri (NOVA-CURRICULA)”, ce se derulează în perioada iunie 2014-noiembrie 2015, Universitatea din Piteşti a pus bazele implementării politicii de voluntariat, prin desfăşurarea a trei programe destinate încurajării voluntariatului în rândul studenţilor.
Aceste programe sunt destinate dezvoltării culturii şi comportamentului voluntariatului în cadrul Universităţii din Piteşi, precum şi la nivelul comunităţii locale din care UPIT face parte. Se urmăreşte informarea şi formarea unei atitudini pro-active privind voluntariatul, care reprezintă o activitate făcută din proprie iniţiativă în care o persoană îşi oferă timpul, talentul şi abilităţile în folosul comunităţii, fără a aştepta un câştig material.
 

Cum se derulează programele de voluntariat

Programul EDUCĂ ŞI INFORMEAZĂ. Vreau să fiu voluntar! IMPLICARE, INITIATIVĂ ŞI VALOARE!” va avea ca obiective organizarea şi implementarea campaniilor de comunicare şi informare pentru grupul ţintă (studenţi, cadre didactice), dar şi pentru mediul de afaceri, ONG-uri, comunitatea, în ansamblu. PUBLIC ŢINTĂ: studenţii, cadrele didactice, conducerea fiecărei facultăţi din cadrul UPIT/persoane juridice de drept public sau drept privat. Vor fi selectate acele canale de comunicare prin care se va atinge rapid şi constant fiecare grup vizat. Se vor acorda servicii suport de consiliere a studenţilor în alegerea organizaţiei gazdă şi încheierea contractului de voluntariat/acordarea serviciilor suport pentru identificarea posibilităţilor de a lucra cu studenţi voluntari. Programele de informare şi educare vor fi desfăşurate pe parcursul anului 2015, potrivit unui calendar ce urmează a fi stabilit și comunicat.
Programul „ACORDĂ SUPORT ŞI CONSILIAZĂ” urmăreşte dezvoltarea mecanismelor şi instrumentelor de susţinere a voluntariatului. „Ce trebuie să ştie VOLUNTARUL!” – GHIDUL STUDENTULUI VOLUNTAR este un instrument util grupului ţintă, în vederea consilierii şi medierii în domeniul voluntariatului. BMEDIAS va acorda servicii suport de consiliere a studenţilor în alegerea organizaţiei gazdă şi încheierea contractului de voluntariat/acordarea serviciilor suport pentru identificarea posibilităţilor de a lucra cu studenţi voluntari. Vor fi dezvoltate mecanisme şi instrumente de susţinere a voluntariatului în cadrul UPIT – contract de voluntariat, fişa voluntarului, certificat de voluntar, baza de date a voluntarilor, evenimente de interacţiune şi comunicare între studenţi şi organizaţiile gazdă etc.
Programul „INIŢIZĂ! GHIDUL ACTIVITĂŢILOR DE VOLUNTARIAT UPIT!” are ca scop realizarea unui ghid semestrial al activităţilor de voluntariat iniţiate la nivelul facultăţilor din structura UPIT sau de către organizaţii partenere acestora, în care studenţii pot participa. Dezvoltarea unor proceduri de lucru privind primirea şi selectarea aplicaţiilor studenţilor pentru activităţile de voluntariat, constituirea corpului de voluntari UPIT. Beneficiarii sunt studenţii, conducerea facultăţilor, partenerii facultăţilor (alte entităţi publice sau firme private).
Beneficiile acestui program sunt: centralizarea oportunităţilor de voluntariat pentru studenţii UPIT şi diseminarea unitară şi largă a acestor oportunităţi pentru asigurarea egalităţii de şanse. sursă: http://www.upitmedia.ro/
Ultimele Știri

Doliu în rândul medicilor din Câmpulung! Lacrimi și durere!

Doliu în rândul medicilor din Câmpulung! Lacrimi și durere! Astăzi am pierdut un medic care și-a făurit profesia mereu...

Alte știri din aceeași categorie