13.5 C
Campulung Muscel
marți, 27 februarie, 2024

15 puncte pe ordinea de zi! Ședință la Câmpulung!

Alte Știri

15 puncte pe ordinea de zi! Ședință la Câmpulung! Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, în şedinţă ordinară în data de 28.03.2019, orele 16.00, cu următoarea ordine de zi:

 1. Prezentarea și aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare (proces verbal ședință ordinară 28.02.2019);
 2. Proiect de hotărâre cu privire la Contul de execuție al Municipiului Câmpulung la data de 31.12.2018;
 3. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și actualizarea, după caz, a inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Câmpulung;
 4. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea contractului de concesiune nr. 5394 /15.03.2000 încheiat cu SC EDILUL CGA SA;
 5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare cofinanțare realizare obiectiv de investiție “Bloc locuințe sociale” – 50 apartamente, în Municipiul Câmpulung;
 6. Proiect de hotărâre cu privire la completarea acordului de asociere încheiat între Municipiul Câmpulung și Asociația “Salvați Câmpulungul și Muscelul”,
 7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare Regulament pentru parcarea vehiculelor, amenajarea, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare cu plată situate în zona centrală a Municipiului Câmpulung;
 8. Proiect de hotărâre cu privire la transferul autorizației de taxi cu indicativul 021;
 9. Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 30 mp pe care este amplasată construcția existentă (chioșc metalic), situat în Municipiul Câmpulung, strada Piața Jurământului, nr. 1, județul Argeș în favoarea SC SALF SRL;
 10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii unei cereri de trecere din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Câmpulung a bunurilor imobile situate în Municipiul Câmpulung, strada Traian, nr. 223, județul Argeș;
 11. Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 16 mp, pe care este amplasată construcția existentă (chioșc metalic) situat în Municipiul Câmpulung, str. Piața Jurământului, nr. 1, județul Argeș, în favoarea PFA IORDACHE RODICA;
 12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare încheiere contract de concesionare directă pentru terenul aferent construcție – chioșc metalic (construcție provizorie) situat în Municipiul Câmpulung, strada I. C. Brătianu, nr. 7, judetul Argeș;
 13. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Administarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Câmpulung;
 14. Raportul de activitate al Serviciului Public de Administarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Câmpulung pe anul 2018;
 15. Diverse.

 

Ultimele Știri

Argeș. Reținut pentru că a spart un magazin. După ce și-a luat ce a vrut a dat foc…

Argeș. Reținut pentru că a spart un magazin. După ce și-a luat ce a vrut a dat foc... Luni în...

Alte știri din aceeași categorie