11.9 C
Campulung Muscel
duminică, 25 februarie, 2024

Amenzi usturătoare. Cât costă asigurarea obligatorie a locuinței în 2024

Alte Știri

Amenzi usturătoare. Cât costă asigurarea obligatorie a locuinței în 2024. Legislația actuală prevede că proprietarii de locuințe au obligația de a încheia polițe PAD. Este vorba despre asigurarea obligatorie a locuinței, împotriva dezastrelor naturale. Cu toate acestea, doar una din cinci locuințe din România au asigurare obligatorie. Legea prevede amenzi pentru cei care nu au încheiată această asigurare.

Se consideră locuinţe construcţiile destinate locuirii permanente sau temporare, care sunt alcătuite din una ori mai multe camera de locuit, cu dependinţele, dotările și utilităţile necesare care sunt legate structural

 • având structura și pereţii din elemente precizate în Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundaţiilor, republicată.

Amenzi usturătoare. Cât costă asigurarea obligatorie a locuinței în 2024

Tipurile de locuinţe pentru care se încheie asigurări obligatorii sunt următoarele:

 • Tip A – construcţia cu structura de rezistenţă din beton armat, metal ori lemn sau cu pereţi exteriori din piatră, cărămidă arsă, lemn ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic
 • Tip B – construcţia cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic.

În situaţia în care o locuinţă este construită din materiale diferite, la perioade diferite sau în același timp.

 • tipul locuinţei se stabilește în funcţie de materialele din care au fost executate structura de rezistenţă și pereţii exteriori pentru partea de construcţie care are cea mai mare suprafaţă construită.

În cazul construcțiilor cu destinația de locuință aflate în coproprietate sau care au părți de uz comun

 • se încheie câte un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuință în parte, indiferent dacă aceasta mai este utilizată sau nu în acest scop. În acest caz, prima de asigurare se plătește pentru fiecare locuință în parte.

Ce nu se poate asigura PAD

Nu intră sub incidenţa PAD anexele, dependinţele, dotările și utilităţile care nu sunt legate structural de clădirea în care este situată locuinţa asigurată și nici bunurile din interiorul locuinţei.

Locuințele situate în clădirile expertizate tehnic în condițiile legii de către experți tehnici atestați și încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic nu se asigură pentru dezastre naturale prin contracte PAD.

 • până la data recepției efectuate la terminarea lucrărilor de consolidare a clădirilor.

Cât costă asigurarea PAD în 2024

Locuință tip A:

 • primă de asigurare de 130 lei /an
 • sumă asigurată de 100.000 lei.

Locuință tip B:

 • primă de asigurare de 50 lei/an
 • sumă asigurată de 50.000 lei

Valoarea primei a fost modificată prin Legea 115/2023. Anterior, sumele erau în euro. Contractul PAD este valabil pe o perioadă de cel puțin 12 luni, cu începere cel mai devreme de la ora 0.00 a celei de a cincea zile calendaristice de la data la care s-a emis contractul de asigurare.

În cazul contractelor care se reînnoiesc, acestea intră în vigoare cel mai devreme la ora 0.00 a zilei următoare celei în care acestea s-au emis, dar nu mai devreme de ora 0.00 a zilei următoare celei în care expiră contractul care se reînnoiește.

În situația în care persoanele fizice sau juridice nu își asigură locuințele aflate în proprietate, nu beneficiază, în cazul producerii unuia dintre dezastrele naturale, de niciun fel de despăgubiri de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru prejudicii produse locuințelor.

În plus, nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligației de asigurare a locuinței constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 la 500 lei.

Amenzile contravenționale pentru neasigurarea locuințelor vor fi încasate integral la bugetul autorităților locale din localitatea de domiciliu a contravenientului.

Asigurarea facultativă de locuințe

Proprietarii care doresc să le fie asigurate locuințele și pentru alte situații, pot încheia asigurare facultativă.

Riscuri acoperite – daune după:

 • furtuni, căderi de grindină, avalanșe de zăpadă, provocate de greutatea zăpezii, căderea accidentală a corpurilor sau aluviunile produse de inundații
 • incendii
 • explozii
 • inundații cauzate de vecini ori de defecțiunile instalațiilor sanitare
 • pagube cauzate de trăsnete
 • pot fi asigurate echipamente electronice și electrocasnice
 • despăgubiri în caz de furt.

Constatarea și evaluarea prejudiciilor, precum și stabilirea cuantumului despăgubirii se realizează de către asigurătorul care a eliberat contractul de asigurare.

În cazul în care o persoană este asigurată atât printr-un contract de asigurare obligatorie, cât și printr-un contract de asigurare facultativă

 • plata despăgubirilor se efectuează în baza condițiilor de asigurare obligatorie
 • urmând ca pentru suma asigurată care excedează sumei asigurate prin contractul PAD plata să se efectueze în baza contractului de asigurare facultativă.
Ultimele Știri

VIDEO. Imagini cum nu ați mai văzut vreodată! Sunt chiar de colecție!

VIDEO. Imagini cum nu ați mai văzut vreodată! Sunt chiar de colecție! Dragobetele pupă fetele! Da, dar mai ales...

Alte știri din aceeași categorie