6.9 C
Campulung Muscel
miercuri, 28 februarie, 2024

Cu ce proiecte își mai bat capul aleșii locali ai Câmpulungului?

Alte Știri

Cu ce proiecte își mai bat capul aleșii locali ai Câmpulungului? Astăzi, de la ora 16.00 este convocat Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, în şedinţă ordinară cu următoarea ordine de zi :

 1. Prezentarea și aprobarea proceselor verbale ale ședințelor anterioare (proces verbal ședință ordinară 31.07.2018, proces verbal ședință de îndată 09.08.2018, proces verbal ședință de îndată 13.08.2018, proces verbal ședință de îndată 13.08.2018);
 2. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2018;
 3. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea scutirii de majorări de întârziere pentru plata impozitului asupra mijloacelor de transport doamnei Oprea Elena – Florina;
 4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea dezmembrării imobilului identificat cu număr cadastral 3078, înscris în cartea funciară 85742 ce aparține Municipiului Câmpulung în două loturi;
 5. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru vânzarea terenului aflat în domeniul privat al Municipiului Câmpulung în suprafață de 1018 mp;
 6. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru vânzarea terenului aflat în domeniul privat al Municipiului Câmpulung în suprafață de 340 mp;
 7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Câmpulung, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. (5) – (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pct. 168 din HG. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia;
 8. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea modelului ecusoanelor pentru autoturismele taxi;
 9. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea pozițiilor 52 din Anexa nr. III și anexa nr. IV la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung nr. 29 din 31.08.1995 privind constituirea domeniului public și privat al Municipiului Câmpulung;
 10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al Municipiului Câmpulung, altele decât clădirile din fondul locativ;
 11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea deplasării delegaţiei Municipiului Câmpulung în Xanthi – Grecia;
 12. Diverse.
]]>

Ultimele Știri

POIENARII DE MUSCEL. S-a organizat un Târg de Mărțișor

POIENARII DE MUSCEL. S-a organizat un Târg de Mărțișor. Acesta este considerat simbolul primăverii, al revenirii la viață a...

Alte știri din aceeași categorie