17.7 C
Campulung Muscel
sâmbătă, 22 iunie, 2024

Dezbatere despre patrimoniul construit şi starea lui de conservare!

Alte Știri

Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești, a organizat o dezbatere națională on-line despre patrimoniul construit din mediul rural și starea lui de conservare.

Dezbaterea, a avut ca temă, “Metode și tehnici inovative pentru evaluarea intervențiilor de conservare-restaurare și urmărirea de conservare a construcțiilor tradiționale din România”, proiect  finanțat de Ministerul Educației și Cercetării.

Pentru realizarea acestui proiect s-au unit mai multe instituţii, Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Optoelectronică – INOE 2000, Cercetare-dezvoltare în domeniul materialelor de construcții și protecției mediului, Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie ICECHIM şi  Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești. Finanţatorul evenimentului este Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Patrimoniul material şi imaterial al colectivităţilor, defineşte identitatea unui popor!

Pentru definirea identității unui popor, spațiul rural are o importanță covârșitoare prin elementele care țin de patrimoniul material și imaterial al colectivităților umane, este vorba de răspunsurile locale la condițiile de mediu și de locuire. Vorbim în special de abilitățile, tehnicile și structurile de organizare socială dezvoltate de fiecare comunitate, în funcție de factorii locali.

Casa din Ștefănești, județul Argeș, sec. XIX, Muzeul Golești

Adoptarea unor soluții tehnice și arhitectonice care nu respectă tradițiile locale, dar mult mai practice și mai rentabile din punct de vedere economic, conduce la restructurarea comunităților tradiționale rurale și la pierderea identității lor.

Pentru patrimoniul rural efectele se pot observa într-o perioadă foarte scurtă: degradarea rapidă a clădirilor, dispariția lor din teren, pierderea materialelor și a tehnicilor tradiționale de prelucrarea a acestora.

La nivel național, în România, putem identifica un prețios patrimoniu rural, atât natural, cât și antropic: peisaje spectaculoase, construcții de toate tipurile, instalații de tehnică populară, obiecte cu vechime și valoare culturală impresionantă.

Obiectivele specifice ale proiectului

Stabilirea ansamblului de tehnici de analiză, investigare și evaluare a conformității materialelor cu standardele în domeniu, precum și a stării de conservare a construcțiilor tradiționale din România

Studiul patrimoniului tradițional construit. Se vor efectua cercetări privind inven-tarul, specificul și cazuistica monumentelor tradiționale, relevante în stabilirea stării de conservare.

Casa din Giulești, județul Maramureș

Diseminarea rezultatelor cercetării către categorii de beneficiari și elaborarea măsurilor de implementare a rezultatelor în practica curentă . Obiectivul este acela de a asigura transferul cunoștințelor și rezultatelor cât mai eficient, adresându-se diferențiat categoriilor de beneficiari, propunând instrumente origi-nale de urmărire a datelor pentru managerii muzeelor, pentru administratorii și proprietarii construcțiilor, pentru restauratori și conservatori, studenți în domeniu etc.

Prima fază a proiectului

Proiectul a debutat în toamna anului 2019 cu asigurarea bazei logistice: formarea echipelor de lucru, echipamente, stabilirea metodelor de lucru, documentare preliminara, identificarea si prezentarea resurselor.

 S-a plecat de la stabilirea și analizarea cadrului legal, a standardelor naționale, europene și internaționale cu privire la gestionarea patrimoniului. S-au identificat grupurile țintă și s-au stabilit contactele cu acestea.

28 noiembrie 2019, sala de conferințe a Muzeului Golești

S-au stabilit zonele de interes și construcțiile tradiționale care au fost monitorizate pe parcursul întregului proiect. După instalarea rețelei pilot, au fost documentate obiectivele atât prin întocmirea de fișe analitice de evidență și fișe de constatare a stării de conservare, cât și prin documentarea imagistică a acestora. Folosind datele achiziționate în această etapă s-au întocmite mai multe rapoarte referitoare la: analiza fizico chimică și microbiologică a materialelor suport al clădirilor de patrimoniu,tipurile de degradări ale tencuielilor și suporturilor picturilor murale, documentarea și clasificarea tehnologiilor tradiționale de construcție și a materiale-lor specifice acestora.

Instalarea rețelei de monitorizare a permis măsurători de temperatură, umiditate relativă, cantitate de precipitații, direcția și viteza vântului. A fost instalată stația meteo, senzori de monitorizare a mediului ambiental atât în interiorul obiectivelor stabilite, cât și pentru evaluarea gradului de poluare.

Un alt moment important al acestei etape a fost organizarea dezbaterii naționale referitoare la patrimoniul construit din mediul rural, la Muzeul Golești, cu participarea specialiștilor mai multor direcții județene de cultură, a managerilor de la 3 muzee, muzeografi, investigatori, restauratori, cercetători, reprezentanți ai autorităților locale și ai agențiilor de dezvoltare locală și regională.

A doua fază a proiectului

În anul 2020, proiectul a continuat cu achiziția de date și de probe de la obiectivele situate în incinta Muzeului Golești, stabilite ca reprezentative pentru construcțiile tradiționale. Seria de măsurători noninvazive a fost deschisă de specialiștii de la INOE, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică – INOE 2000 din Măgurele a fost înființat în 1996 și dezvoltă cercetări fundamentale și aplicative în domeniul optoelectronicii. Ca parte a INOE 2000 – Centrul de Excelenţă pentru Restaurare prin Tehnici Optoelectronice – CERTO cercetează, dezvoltă și implementează de mai bine de două decenii soluții inovative pentru: documentarea pre- și post- intervenție, analiza, investigarea și diagnosticarea materialelor specifice patrimoniului cultural mobil și imobil și/sau a stării de conservare, monitorizarea factorilor de degradare și intervenția controlată in situri.

Metode non-invazive folosite la cercetarea obiectivelor

Imagistica multispectrală este o tehnică portabilă, non-destructivă, non-invazivă și cu răspuns în timp real, ce poate fi folosită ca etapă preliminară de documentare și investigare a diferitelor tipuri de obiecte ce fac parte din patrimoniul cultural.

FTIR și LIBS sunt alte două metode de spectroscopie laser, non-invazive, care com-pletează documentația digitală a obiectivelor selectate. FTIR este o tehnică utilizată pentru a obține un spectru infraroșu de absorbție sau de emisie a unui solid, lichid sau gaz.

LIBS este un tip de spectroscopie de emisie atomică care folosește un impuls laser foarte energic ca sursă de excitație. Laserul este focalizat pentru a forma o plasmă, care atomizează și excită probele.

Măsurători GPR (ground penetrating radar) la o casă tradițională, din paiantă, Muzeul Golești. Această metodă nedistructivă folosește radiația electromagnetică în banda de microunde (frecvențe UHF / VHF) a spectrului radio și detectează semnalele reflectate din structurile subterane. GPR poate fi folosit pentru a detecta obiecte subterane, modificări ale proprietăților materialului și goluri și fisuri.

Vibrometrul cu laser Doppler este un instrument științific folosit pentru măsurarea fără contact a vibrațiilor ale unei suprafețe. Unele avantaje ale unui LDV față de dispozitive de măsurare similare, cum ar fi un accelerometru, sunt că LDV poate fi orientat către ținte dificil de atins sau care pot fi prea mici sau prea fierbinți.

Biserici cercetate pentru analizarea stării de conservare!

Biserica din satul Drăguțești, județul Argeș, datată 1814, azi strămutată în Muzeul Golești a reprezentat unul din obiective și pentru specialiștii CEPROCIM.

CEPROCIM S.A. este o întreprindere mijlocie cu activitate principală de cercetare-dezvoltare şi consultanţă pentru lianţi, în mod special, dar şi pentru alte materiale de construcţii. În prezent este singura societate comercială din România care se preocupă de cercetare în domeniul materialelor de construcţii, având o experienţă şi recunoaştere în domeniu de şapte decenii. În cei 70 de ani de existență, societatea a elaborat documentații și a prestat serviciile tehnice inginerești necesare pentru realizarea și operarea a peste 80 de linii de fabricație ciment în România și în străinătate.

Scopul cercetărilor bisericii din satul Drăguţeşti  a fost analiza stării de conservare și determinarea compoziției suportu-lui picturilor murale fixate pe panourile de lemn, situate în altarul bisericii, în vede-rea realizării unor mortare de restaurare dedicate consolidării acestuia. Rezultatele cercetărilor demonstrează că pictura murală este executată în tehnica al fresco, cu unele detalii realizate al seco.

Alte două obiective de patrimoniu unde s-a efectuat evaluarea stării de conservare și s-a analizat comportarea materialelor de restaurare aplicate in situ, cu titlu experimental au fost Biserica rupestră din Corbii de Piatră (sec. XIV, jud. Argeș) și Biserica de lemn Sfântul Nicolae, (sec, XIX, sat Ionestii Govorii, jud. Vâlcea).

Biserica de lemn Sfântul Nicolae, jud. Vâlcea

Caracterizarea analitică a obiectivelor din cadrul Muzeului Goleşti!

In cadrul etapei a doua, partenerul ICECHIM a desfășurat, printre alte activități, caracterizarea analitică și microbiologică, in situ și ex situ, a obiectivelor din cadrul Muzeului Golești.

ICECHIM, este un institut de tradiție (înființat in 1950 din iniţiativa marelui savant român, academi-cianul C.D. Neniţescu) în domeniul cercetărilor chimice, cu o infrastructură impresionantă care este în continuă modernizare.

O preocupare permanentă a cercetătorilor din cadrul ICECHIM o reprezintă studiile de arheometrie asupra diverselor tipuri de artefacte aparținând patrimoniului cultural național și internațional, precum si dezvoltarea unor noi materiale pentru restaurarea/ conservarea acestora.

XRF este un acronim pentru spectroscopie de fluorescență cu raze X. XRF este o tehnică analitică nedistructivă utilizată pentru a determina compoziția elementară a materialelor. XRF-urile portabile funcționează prin măsurarea razelor X fluorescente (sau secundare) emise dintr-o probă atunci când sunt excitate de o sursă primară de raze X.

Echipa de proiect a MUZEULUI GOLEȘTI a avut, în această etapă, o activitate intensă, în care legislația, teoria și bunele practici în domeniul protejării patrimoniului construit au fost aplicate pentru crearea de instrumente de lucru: proceduri operaționale pentru evidența clădirilor tradiționale cu valoare arhitecturală, istorică și etnografică; caiete de sarcini pentru restaurarea clădirilor tradiționale de patrimoniu, fișe analitice de evidență, fișe de constatare a stării de conservare. S-a întocmit o documentație detaliată a obiectivelor selectate, din secția Aer liber a muzeului, specificându-se factorii de lor de degradare. Cercetarea pe teren a patrimoniului construit al județului Argeș a fost una dintre cele mai intense activități. Construcțiile de patrimoniu au fost documentate fotografic și au fost întocmite peste 200 de fișe de constatare a stării de conservare.

De la monumente istorice foarte bine conservate sau restaurate la construcții care nu mai pot fi identificate în teren, echipele Muzeului Golești au identificat și documentat în teren toate tipurile de degradări, de la cele provocate de mediul înconjurător la cele care apar din neștiința sau neglijența umană. Colaborarea dintre proprietari, autoritățile locale și cele județene, poate duce la luarea de măsuri de prim-ajutor pentru monumente.

Ultimele Știri

Ce se întâmplă în organism când bei alcool pe caniculă! Nici nu îți trece prin cap

Ce se întâmplă în organism când bei alcool pe caniculă! Nici nu îți trece prin cap. Consumul de alcool...

Alte știri din aceeași categorie