11.7 C
Campulung Muscel
sâmbătă, 25 mai, 2024

Melania Voinescu, femeia care ţine frâiele S.C. Edilul C.G.A. S.A.

Alte Știri

Apa potabilă din Câmpulung şi localităţile arondate oraşului are preţul cel mai mic din tot judeţul Argeş, acest lucru se regăseşte în facturile pe care le plătesc abonaţii casnici şi industriali din Muscel.

Să ne vorbiţi mai înainte despre activitatea societăţii pe care o conduceţi, pentru că de la o perioada la alta se extinde?

– S.C Ediul C.G.A S.A, cu sediul în localitatea Câmpulung efectuează prestări servicii în municipiu cât şi în localităţile arondate oraşului pe furnizarea de apă potabilă, preluare şi epurare ape provenite din canalizare menajeră şi pluvială, vidanjări fose septice, subsoluri de bloc şi decolmatări pentru reţele de canalizare, spălări recipiente, analize de laborator apă potabilă şi racorduri de canalizare, reparaţii planificate şi accidentale sau avarii la conductele de apă şi canalizare din domeniul public aflate în concesionare.

Ce măsuri luaţi cu abonaţii rău-platnici, aveţi procese în acest sens?

– Pentru efectuarea acestor servicii contra cost, abonaţii societăţii au înregistrat la finele anului 2013 restanţe în valoare totală de 3.292.118,46 lei, faţă de anul 2012 înregistrându-se o creştere a restanţelor cu 304.795 lei. Pentru recuperarea acestor restanţe societatea a acţionat şi continuă demersurile în instanţă în conformitate cu prevederile legale în vigoare, adică la 45 de zile de la emiterea facturii şi la 30 zile de la scadenţa facturii se calculează penalităţi de întârziere la plata pentru fiecare zi de întârziere, la 60 de zile de la scadenţa facturii se pot sista serviciile de furnizare a apei potabile, la 90 de zile de la scadenţa facturii pentru neachitarea ei se acţionează în judecată şi de la caz la caz se execută silit. De exemplu în anul 2013 pe rolul judecătoriei Câmpulung au fost un număr de 292 de procese toate câştigate de societatea Edilul C.G.A, spre exemplu debranşări asociaţii, firme, persoane fizice. În anul 2014 nu s-a făcut nicio mărire de tarife la serviciile prestate. Tarifele de 2,24 lei pentru un metru cub de apă potabilă şi 1,56 lei pentru un metru cub, pentru canalizare menajeră fiind cele mai mici din tot judeţul Argeş.

Ce plan de investiţii aveţi în derulare în anul 2014?

– Având în vedere funcţionarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare din municipiul Câmpulung, precum şi a constatărilor făcute în timpul exploatării acestora pentru anul 2014, societatea şi-a propus executarea următoarelor lucrări de investiţii şi anume executarea extinderii reţelelor de apă şi canal pe străzile colonel Stănescu, Grigore Ulieru, Oituz, Slavici, Democraţiei, Walter Mărăcineanu, Drumul Morii. Reabilitări la reţelele de distribuţie apă pe străzile şoseaua Naţională, pe tronsonul Podul Godeni la intersecţie cu Drumul Poienari, strada Haiducii Muscelului, Georgeta Gherasim Moloiu – înlocuire conductă de apă şi branşamente oţel, strada Carpaţi – Parcul Mirea –sector Grui, strada Republicii între Negru Vodă şi Eremia Grigorescu, Vişoi – blocuri Turn A1-A3, Vişoi – blocuri C4-B2-C2, strada Dragalina Veche – înlocuire conductă aducţiune pe porţiunea pietruită. Lucrări la reţeaua de canalizare, ridicări la cotă a capacelor căminelor de vizitare pe străzile nou asfaltate, suplimentare grătare scurgere ape pluviale în zonele Turn, Autogară, doctor Folcoianu, Negru Vodă, execuţie racordare la reţeaua de canalizare a apelor pluviale din zona bazinului de înot din Grui la intersecţie cu strada Ion Ţicăloiu, cu strada Dragalina şi montare grătare de scurgere, execuţie canalizare menajeră cu staţia de pompare pe strada Fundătura Muzeul Fundeni. De asemenea în anul 2014 se vor continua lucrările de contorizare la scări de blocuri cuprinse în cadrul asociaţiei de proprietari, vorbim aici de 116 scări de bloc, sectorizare reţele de apă în scopul reducerii ariei afectate în cazul remedierii avariilor în zonele Centru, Vişoi şi Grui.

Ce ne puteţi spune despre bazinul de înot din Câmpulung de care vă ocupaţi din punct de vedere administrativ. O să mai interveniţi cu unele investiţii asupra lui?

– Bazinul de înot este un real câştig pentru comunitatea noastră este funcţional şi asigură condiţii optime pentru practicarea înotului de iniţiere şi agrement. Am organizat şi primul concurs de înot la Câmpulung, competiţii care s-au arătat de un real succes. Până la această dată peste 1.000 de persoane s-au înregistrat cu dosare la bazinul de înot. Pentru creşterea încasărilor am început colaborarea cu instituţiile publice precum jandarmeria, pompierii, lotul naţional de lupte, tinerii fotbalişti, iar în viitorul apropiat cu cei de la Clubul Sportiv Muscelul. Avem în vedere şi modificarea programului de funcţionare în funcţie de anotimpuri. Din încasările următoare vom echipa bazinul cu bloc starturi, instalaţii video şi sonorizare, iar în viitor amplasarea unor şezlonguri pentru perioada caldă a anului care vor fi închiriate şi vor genera venituri noi.

Ce ne puteţi spune despre colaborarea pe care o are societatea cu administratorii de blocuri?

– S.C Edilul C.G.A S.A are negociate contracte de prestări servicii cu un număr de 61 de asociaţii de locatari, iar restul blocurilor neîncadrate în asociaţii se regăsesc în încasarea directă a societăţii. Cu marea majoritate a administratorilor blocurilor din Câmpulung avem o colaborare fructuoasă bazată pe corectitudine şi respect reciproc dar cu un număr de opt asociaţii de locatari avem probleme în recuperarea sumelor restante. Colaborarea decurge în timp greoi în sensul că nu au stabilit un program de încasare, nu respectă programele de încasare afişate la avizierul blocului, nu afişează listele de plată, nu depun sumele de bani încasate pentru plata serviciilor decât numai după debranşarea de la apă potabilă a unor scări de bloc ceea ce nemulţumeşte locatarii buni-platnici, nu achită decât parţial factura curentă iar debitul restant creşte constant în fiecare lună. Periodic se fac controale la asociaţiile de proprietari, în vederea descoperirii consumatorilor frauduloşi.

Cu autorităţile locale din localităţile arondate Câmpulungului cum decurg lucrurile?

– Cu Consiliile Locale şi primăriile din localităţile arondate municipiului Câmpulung avem o colaborare serioasă, factorii de decizie locali fiind receptivi la diversele probleme care apar în timpul colaborării în sensul investiţiilor în reţelele de apă-canal mai vechi, execuţii de noi branşamente de apă, racorduri de canalizare, reparaţii planificate şi accidentale, extindere de reţele noi de apă şi canalizare, recuperare restanţe de la rău-platnici.

Ultimele Știri

Cei mai îndrăgiți într-un mega concert Delafun la restaurantul Curtea Veche din Câmpulung Muscel

Cei mai îndrăgiți într-un mega concert Delafun la restaurantul Curtea Veche din Câmpulung Muscel. Deschis recent în orașul de...

Alte știri din aceeași categorie