6.9 C
Campulung Muscel
miercuri, 28 februarie, 2024

Şedinţă ordinară! 15 puncte pe ordinea de zi…

Alte Știri

Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, în şedinţă ordinară în data de 31.01.2018, orele 16.00,  cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului asocierii dintre Municipiul Câmpulung şi S.C.Edilul C.G.A. S.A. avand ca obiect administrarea “Bazinului Municipal de Înot”.

2. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public a terenului  de 14.092 mp, punctul “Mausoleu Mateiaş”.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor contractuale şi a Statului de funcţii ale Muzeului Municipal Câmpulung pentru anul 2018.

4. Proiect de hotărâre privind indicatorii  tehnico – economici ai investiţiei PUNTE PIETONALĂ PESTE PÂRÂUL VALEA ROMÂNEȘTILOR”.

5. Raport de activitate pe anul 2017 al Serviciului Public de Administrarea Domeniului Public şi Privat.

Raportor:  director Popescu Liviu-Daniel

6. Proiect de hotărâre privind „Planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ale persoanelor beneficiare de ajutor social pentru anul 2018”.

7. Raport de activitate pe anul 2017 al Serviciului Public de Asisitenţă Socială Câmpulung.

Raportor: director Cătălin Bădiţa

8. Raport de activitate privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2017.

Raportor: director Cătălin Bădiţa

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea concursului de recrutare pentru funcţia contractuală vacantă de consilier juridic gradul II din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local.

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpulung.

11. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitaţie publică, a unui teren situat în Municipiul Câmpulung, str. Alexandru cel Bun, nr. 3, adiacent bl. D24.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de teren în suprafaţă de 26.360 mp, punctul “Loturi“.

13. Proiect de hotărâre privind închirierea directă a unui  teren  ce aparţine domeniului public al Municipiului Câmpulung, în favoarea lui Costea Pompiliu.

14. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 12, alin. (3) din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 11 / 28.02.2017.

15. Diverse.

          

 

Ultimele Știri

POIENARII DE MUSCEL. S-a organizat un Târg de Mărțișor

POIENARII DE MUSCEL. S-a organizat un Târg de Mărțișor. Acesta este considerat simbolul primăverii, al revenirii la viață a...

Alte știri din aceeași categorie