10.7 C
Campulung Muscel
miercuri, 28 februarie, 2024

Tema Zilei Mondiale a Apei 2016 – ”Water and Jobs”

Alte Știri

Tema Zilei Mondiale a Apei 2016 – ”Water and Jobs” – Apa şi activităţile umane – se concentrează asupra modului în care cantitatea și calitatea apei poate îmbunătăți viaţa angajaţilor şi a mijloacelor de trai ale acestora. La ora actuală, aproape jumătate din populaţia mondială activă – 1,5 miliarde de persoane – lucrează în diverse sectoare din domeniul apei şi aproximativ toate activităţile umane depind de apă şi de cei care asigură distribuţia acesteia în condiţii de siguranţă.

Îmbunătățirea eficienței în utilizarea apei și adaptarea la schimbările climatice sunt provocări majore pentru gestionarea apei la nivel modial. Principalul scop al politicilor naționale în domeniul apei este de a asigura disponibilitatea unei cantități suficiente de apă de bună calitate pentru necesitățile oamenilor și pentru mediu.

La nivelul bazinului hidrografic Argeș – Vedea cerința de apă pentru anul 2015 a fost de  aproximativ 502 milioane mc și a fost asigurată integral printr-o bună gospodărire a resurselor de apă. Astfel pentru populaţie a fost asigurată cantitatea de 209 milioane mc., pentru industrie 128 milioane mc., iar pentru agricultură 165 milioane mc.

Monitorizarea din punct de vedere calitativ a resurselor de apă s-a realizat la nivelul celor patru subsisteme: râuri, lacuri, ape subterane şi ape uzate. Supravegherea a fost efectuată pentru 96 de corpuri de apă – râuri, 1 corp de apă – lacuri naturale, 18 corpuri de apă puternic modificate – lacuri de acumulare și artificiale, precum și în 11 corpuri de apă subterană, prin realizarea unui număr de 45 019 analize fizico-chimice, biologice și bacteriologice. Pe principiul „poluatorul plăteşte” au fost aplicate 745 de penalități pentru depășirea concentrațiilor maxime admise ale poluanților în apele uzate, depășirea debitelor sau volumelor de apă prelevate.  Valoarea penalităților aplicate  a fost de 4 172 446, 64 lei.

În spiritul protejării resurselor de apă, în anul 2015, la nivelul bazinului hidrografic Argeș – Vedea au fost efectuate 1697 acțiuni de inspecție, sancțiunile aplicate concretizându-se în  163 de avertismente și 31 de amenzi în valoare de 906 500 lei.  

Pentru întreținerea cursurilor de apă, în anul 2015 au fost realizate cu forțe proprii: 652 000 mc – terasamente, 4 150 mc – dragaje, 967 mc – lucări piatră și anrocamente, 338 mc lucrări beton, 75 km regularizări și reprofilări albie, igienizări pe o lungime de 370 de km.  

Administrația Bazinală de Apă Argeș- Vedea sărbătorește Ziua Mondială a Apei prin acțiuni de informare asupra importanței protejării resurselor de apă și formare a unui comportament prietenos față de mediu, la nivelul elevilor, studenților și opiniei publice.

Ultimele Știri

VIDEO. La Lerești s-a organizat cel mai frumos bal, dedicat gospodarilor din Muscel

VIDEO. La Lerești s-a organizat cel mai frumos bal, dedicat gospodarilor din Muscel. Acesta a avut loc de Dragobete. Cu...

Alte știri din aceeași categorie