6.9 C
Campulung Muscel
miercuri, 28 februarie, 2024

Ultima ședință din acest an! Proiecte importante!

Alte Știri

Ultima ședință din acest an! Proiecte importante! Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, în şedinţă ordinară în data de 20.12.2018, orele 16.00, cu următoarea ordine de zi:

 1. Prezentarea și aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare (proces verbal ședință ordinară 29.11.2018);
 2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Contului de Execuţie al Municipiului Câmpulung la data de 13.12.2018;
 3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării apartamentului nr. 6 situat în Municipiul Câmpulung, strada Carpaţi, nr. 91, bloc D22, scara A, inclusiv a cotelor indivize aferente;
 4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării apartamentului nr. 10 situat în Municipiul Câmpulung, strada Carpaţi, nr. 91, bloc D22, scara A, inclusiv a cotelor indivize aferente;
 5. Proiect de hotărâre cu privire la acordare scutire la plata impozitului/taxei peentru clădirile care sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale, conform art. 456, alin. (2), lit.a) din Legea nr.227/2015 privind Codul  fiscal  cu modificarile si completarile ulterioare, altele decât cele prevazute la alin. (1), litera x);
 6. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Anexei nr. 6 la HCL nr. 59 / 30.05.2018;
 7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare dare în folosință gratuită a unor spații din Ambulatoriul de Specialitate către Casa Județeană de Pensii Argeș;
 8. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice – buget local – aferent familiei ocupaţionale „ADMINISTRAŢIE” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului, aparatului permanent al Consiliului Local al Municipiului Câmpulung şi în serviciile publice subordonate acestora, începînd cu data de 01.01.2019;
 9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare modificare contract de închiriere dintre Municipiul Câmpulung și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș;
 10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare închiriere spațiu situat în strada Negru Vodă, nr. 124, bl. A9, sc. B, județul Argeș;
 11. Proiect de hotărâre cu privire la modificare cuantum taxă de colectare, transport și depozitare gunoi începând cu 01.01.2019;
 12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare închiriere spațiu din incinta Ambulatoriului de Specialitate pentru activități medicale și activități conexe actului medical;
 13. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare schimbare destinație locuință situată în Municipiul Câmpulung, str. Gruiului, nr. 49, bl. S3, sc. A, et. 1, ap. 5 din locuință de serviciu în locuință convenabilă;
 14. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare modificare tarif pentru transport local de călători;
 15. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de functii al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Câmpulung;
 16. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare modificare și suplimentare stat de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung;
 17. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal Câmpulung;
 18. Proiect de hotărâre cu privire la categoriile de tarife şi taxe practicate de S.C. Pieţe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. începând cu data de 01.01.2019;
 19. Diverse.
Ultimele Știri

POIENARII DE MUSCEL. S-a organizat un Târg de Mărțișor

POIENARII DE MUSCEL. S-a organizat un Târg de Mărțișor. Acesta este considerat simbolul primăverii, al revenirii la viață a...

Alte știri din aceeași categorie