10.7 C
Campulung Muscel
joi, 30 mai, 2024

Bilanţ la sfârşit de an, la Asistenţa Socială din Câmpulung

Alte Știri

La final de an, directorul Serviciului de Asistenţă Socială din Câmpulung, a făcut bilanţul activităţii instituţiei pe care o conduce. În acest sens, acesta a precizat că au fost întocmite rapoarte cu monitorizarea copiilor, ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate dar şi anchete sociale în vederea stabilirii ordinii de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor ANL şi fond lucrativ.

Vă rugăm să ne spuneţi cum aţi încheiat activitatea serviciului în anul 2013?

– În cursul anului 2013, în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială din Câmpulung au fost întocmite 224 de anchete sociale pentru acordarea ajutorului social conform legii, 420 de anchete sociale pentru acordarea alocaţiilor pentru susţinerea familiilor conform legii, 238 de anchete sociale în vederea stabilirii ordinii de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor ANL şi fond lucrativ, 500 de anchete sociale pentru întocmirea dosarelor de handicap, 120 de anchete sociale efectuate la solicitarea părinţilor, pentru elevi în cadrul programului bani de liceu, au fost aproximativ, acelaşi număr de anchete ca în anul 2012. În cursul anului 2013 au fost întocmite rapoarte cu monitorizarea copiilor, ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, 192 de copii înregistraţi la nivelul oraşului, 20 de anchete sociale planul de servicii pentru minori care au săvârşit, fapte penale şi nu răspund penal, 40 de servicii pentru copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, copii instituţionalizaţi, copii aflaţi în situaţii de risc, 375 de evaluări trimestriale, 366 de evaluări pentru copii şi tineri aflaţi în plasament familial, 251 de dosare pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii, pentru acordarea indemnizaţiei sau stimulentului de inserţie de creştere a copilului, au fost întocmite documentaţii pentru 170 de cazuri, la cererea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi de Protecţie a Copilului Argeş precum şi a unităţilor medico-sociale, au fost reevaluate un număr de 22 de dosare.

Personalul contractual, de ce a beneficiat în anul 2013?

– La capitolul securitate şi sănătate în muncă în domeniul securităţii în muncă au fost făcute 128 de instructaje atât pentru funcţionarii publici angajaţi cât şi pentru personalul contractual angajat, asistenţi ai persoanelor cu handicap grav. Atât pentru funcţionarii publici şi asistenţii personali au fost evaluate cunoştinţele prin completarea unor teste grijă. În domeniul ajutorului pentru încălzirea locuinţei, în sezonul rece 2013-2014 au fost întocmite 850 de dosare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, 135 de dosare pentru ajutorul cu  lemne, cărbuni, combustibil petrolieri, 710 anchete sociale efectuate la domiciliul beneficiarilor de ajutor pentru încălzirea locuinţei în vederea stabilirii acestui drept.

Ce sume s-au cheltuit pe ajutoarele sociale?

– În cursul anului 2013 s-au efectuat prin casieria serviciului public de Asistenţă Socială următoarele plăţi – ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 60.350 de lei, indemnizaţiile persoanelor asimilate gradului de handicap grav cu asistent personal care au optat pentru primirea indemnizaţiei în conformitate cu prevederile legii, la ajutoare de urgenţă acordate conform venitul unic garantat 6.400 de lei, cheltuieli pentru plata salariilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav au fost de 668.518 lei.

Ajutoarele alimentare de la U.E au ajuns la Câmpulung?

– În cursul anului 2013, au fost recepţionate şi distribuite de către salariaţii serviciului de Asistenţă Socială Câmpulung, în colaborare cu angajaţii de la ADP, peste 99.798 de kilograme de alimente acordate de comunitatea europeană în punctul de distribuţie, piaţa Grui. Distribuirea alimentelor s-a desfăşurat în condiţii normale, noi am avut de la început un program bine stabilit, pentru fiecare categorie de beneficiari în parte, în bune condiţii, am distribuit şi mierea şi conservele de carne, pe care le-am primit mai târziu.

Din punct de vedere juridic cum au decurs lucrurile în cadrul serviciului, pe care îl conduceţi?

– Au fost întocmite un număr de 89 de petiţii la răspunsurile cetăţenilor cu probleme, au fost eliberate la cerere adeverinţe beneficiarilor de ajutor social, trimiteri pentru comisia de expertiza muncii, persoanelor aflate în baza ajutorului social, inapte pentru muncă, negaţii pentru alocaţii familiale, ajutorul pentru încălzirea locuinţei pentru persoanele care locuiesc în alte localităţi, adeverinţe pentru asistenţii personali, pentru persoanele care sunt în plată. Au fost încheiate 19 acte adiţionale de prelungirea contractelor de muncă încheiate pentru perioada determinată, au fost asistaţi minori care au săvârşit infracţiuni în faţa organelor de poliţie, au fost acordate audienţe, zilnic persoanelor care se confruntă cu probleme legate de asistenţă socială.

Aveţi adăposturi pentru oamenii străzii?

– Avem adăposturi pentru persoanele care sunt oamenii străzii, avem 9 locuri la spital şi 4 locuri la piaţa centrală. Îi ducem cu ajutorul  poliţiei locale, la punctele mai sus menţionate. Cine vede un om căzut pe stradă, sună la 112 şi vine ambulanţa şi îl ridică şi îl duce, la locurile respective.

 

 

Ultimele Știri

ARGEȘ. Până la sfârșitul săptămânii are loc o manifestare unică în peisajul teatral românesc

ARGEȘ. Până la sfârșitul săptămânii are loc o manifestare unică în peisajul teatral românesc. Este vorba despre Festivalul Internațional...

Alte știri din aceeași categorie